מיון אלמוגי אבן על פי משפחות

Meruilinidae Verrill, 1865  משפחת רכסניים

Faviidae קודם: משפחת אלמוגניים

Cyphastrea הסוג כוכבן

הסוג כוכבן ניכר בפוליפים הזעירים, שהתרבותם האל-מינית מחוץ למעגל הפוליפים (אקסטרטנטקולרית). המינים נבדלים זה מזה במספרי
המחיצות הפנימיות  (ספטה) העיקריות  והחיצוניות (קוסטה )  ומידת התבלטותן. המושבות קטנות בדרך כלל, וקוטר הגביעים הוא 3-2 מ"מ

                           Cyphastrea differs from other Faviidae by its extratentacular division ( asexually budding), no common walls between
                        neighboring corallites.
They mainly differ by number of primary septa, relative size and degree of protrusion. Identification
                        of t
he 4 species in the Gulf can be done using the  attached Key adapted from JEN Veron's book "Corals of
                        the World" (2000).
The "Coral terminology" can be found by clicking the "Content button" in the top of this page

Key to Red Sea Cyphastrea species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General View מבט כללי חי Alive
שלד  Skeleton
Previosly reported*


כוכבן הארמון
Cyphastrea serailia
(Forskal, 1775)
סימן בולט: 12 המחיצות העיקריות שוות בגדלן
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Photo: M.  Levin ( Eilat)
JEN Veron (Coral sea)
Photo:JEN Veron (W.Australia)
Photo:AIMS (GBR)
 V. Chenat (Eilat)
* CONFIRMED FOR: Eilat, Aqabaכוכבן לטאי
Cyphastrea chalcidicum
(Forskal, 1775)
סימן בולט: 12 המחיצות העיקריות שונות
גודל לסירוגין
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo:JEN Veron (PNG) Photo: J. Dafni (eilat) Both Photo:AIMS (GBR)
J.Dafni (Eilat)
* CONFIRMED FOR: Eilat, Aqabaכוכבן קטן-עין
Cyphastrea microphthalma
(Lamarck, 1816)
סימן בולט: רק 10 מחיצות עיקריות
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat)
 Y. Horoszowski (Eilat)
Photo: AIMS
Bkgr: HUJI collection
* CONFIRMED FOR: Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
B. For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain