מיון אלמוגי אבן על פי משפחות

Family Merulinidae Verrill, 1865  משפחת אלמוגניים  

Faviidae קודם: משפחת אלמוגניים

Genus Cyphastrea  הסוג כוכבן

הסוג כוכבן ניכר בפוליפים הזעירים, שהתרבותם האל-מינית מחוץ למעגל הפוליפים (אקסטרטנטקולרית). המינים נבדלים זה מזה במספרי
המחיצות הפנימיות  (ספטה) העיקריות  והחיצוניות (קוסטה )  ומידת התבלטותן. המושבות קטנות בדרך כלל, וקוטר הגביעים הוא 3-2 מ"מ
 
הערה: הרקע הירוק מציין מינים או סוגים שהוגדרו בוודאות ודווחו. שמותיהם חדשים בעברית - בצבע אדום

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General View מבט כללי חי Alive
שלד  Skeleton
Previosly reported*


כוכבן הארמון
Cyphastrea serailia
(Forskal, 1775)
סימן בולט: 12 המחיצות העיקריות שוות בגדלן
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Photo: M.  Levin ( Eilat)
JEN Veron (Coral sea)
Photo:JEN Veron (W.Australia)
Photo:AIMS (GBR)
 V. Chenat (Eilat)
* CONFIRMED FOR: Eilat, Aqabaכוכבן לטאי
Cyphastrea chalcidicum
(Forskal, 1775)
סימן בולט: 12 המחיצות העיקריות שונות
גודל לסירוגין
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo:JEN Veron (PNG) Photo: J. Dafni (eilat) Both Photo:AIMS (GBR)
J.Dafni (Eilat)
* CONFIRMED FOR: Eilat, Aqabaכוכבן קטן-עין
Cyphastrea microphthalma
(Lamarck, 1816)
סימן בולט: רק 10 מחיצות עיקריות
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat)
 Y. Horoszowski (Eilat)
Photo: AIMS
Bkgr: HUJI collection
* CONFIRMED FOR: Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000