מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Siderastreidae משפחת סידריים
Psammocora הסוג לב-חולית

אלמוגי גוש או שרוע, שהגבולות בין קורליטים סמוכים לא ברורים תמיד

    Key to expected Red Sea Psammocora (after Veron, 2000)
Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General View מבט כללי חי Alive
שלד Skeleton
Previously recorded*לב-חולית מפותלת
Psammocora nierstraszi
Horst, 1921
מושבה גושית, גביעי פוליפים מתפתלים
Valleys meander
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Psammocora nierstraszi
Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
AIMS (GBR)
* confirmed for Eilat

לב-חולית שטוחה
Psammocora profundacella
Gardiner, 1898
ההפך ממשמעות שמה המדעי - הפוליפים
שטוחים ולא-מעמיקים
Valleys short, superficial
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Psammocora profundacella

Photo: Y. Horoszowski (Eilat) Photo: Y. Horoszowski (Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
* confirmed for  Aqaba
לב-חולית ריכסית 
Psammocora haimeana
Milne Edwards & Haime, 1851
רכסים מוארכים בולטים לא מפותלים
Valleys do not meander
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Psammocora haimeana


Photo: J. Dafni
(North Shore Eilat)
Photo:N. Coleman (Maldives)
J. Dafni (North shore Eilat)
Photo:AIMS (SW Australia)
J. Dafni (Eilat)
* confirmed for Eilat, Aqaba


לב-חולית  משוטחת
Psammocora explanulata
Horst, 1922
מושבה משוטחת
Colony plate-like
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Psammocora explanulata

Photo: J. Maragos (PNG) Photo: JEN Veron (GBR) Photo: AIMS (Red Sea) * confirmed for  Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain