מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Family Flabellidae משפחת פרחיתיים 
Genus
Rhizotrochus* הסוג 

Solitary polyps, living in deep water, up to 180-200m (Fricke) 

* Not in Veron's list
of stony corals because they are azooxanthelid coralsA. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע - מבט כללי חי שלד Previously recoded*


חרוטן שורשי
Rhizotrochus typus
(Edwards & Haime, 1848)
אלמוג יחידאי לא בונה שונית, חסר זואוקנתלות
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Ahermatypic coral

Accepted by WoRMS
Photo:Smithsonian Museum (Indonesia)
Photo:  M.Foucart (Eilat)
Confirmed for: Eilat, Aqaba
collected in Eilat 2001
*Reports based on  Various sources (Sheppard & Sheppard, 1991, Scheer & Pillai, 1983 etc. )
For related species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain