מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Family Flabellidae Bourne, 1905 משפחת יחידי-מעמקים 

   שני סוגים   Flabellidae  יחידאים
 
Genus
Rhizotrochus* הסוג יחידן-תהום    
  Genus  Javania*   הסוג יחידן-מעמקים     
Solitary polyps, living in deep water, up to 180-200m (Fricke) 

* Not in Veron's list of stony corals because they are azooxanthelid corals
דף ירוק שמציין זיהוי מדווח. שם הסוג בעברית מופיע באות אדומה.
                       

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע - מבט כללי חי שלד Previously recoded*


יחידן-תהום שורשי
Rhizotrochus typus
(Edwards & Haime, 1848)
אלמוג יחידאי לא בונה שונית, חסר זואוקנתלות
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Ahermatypic coral

Accepted by WoRMS
Photo:Smithsonian Museum (Indonesia)
Photo:  M.Foucart (Eilat)
Confirmed for: Eilat, Aqaba
(collected in Eilat 2001)
יחידן-מעמקים ייחודי
Javania insignis
(Duncan, 1876)
Synonym
Flabellum weberi:
(Alcock, 1902)
אלמוג יחידאי שאינו בונה שונית
 
Ahermatypic coral
הגדרה לא בטוחה - Tentative
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo: Canadian Fisheries
Note: photo of a related species
Reported by Scheer & Pillai 1983
& Fricke 1996 From Gulf of Aqaba
*Reports based on  Various sources (Sheppard & Sheppard, 1991, Scheer & Pillai, 1983 etc. )