מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families

Family Merulinidae Verrill, 1865  משפחת אלמוגניים
 

היה מקודם שם המשפחה בעברית ולא השתנה 
Faviidae

Genus Dipsastraea הסוג אלמוגן

הגדרת הסוג הקודמת נפסלה - השם המדעי הוחלף אך העברי של כל מיני הסוג
נותר אך רשום באדום
  FAVIA
 
זהו הגדול והמובהק בין סוגי אלמוגי הגוש, שעל שמו קרויה המשפחה כולה - אלמוגנייםכל אחד מגביעי הפוליפים מופרד משכנו באמצעות שני קירות – הקיר שלו וזה של שכנו
הרבייה האל-מינית פנים-פוליפית, כלומר בשלב מסוים כל פוליפ מתרחב, ונחלק לשניים או יותר  המינים נבדלים בגודל הפוליפים, צורתם וצורת הדפנות .
A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
מבט כללי General View
חי - תקריב Alive
שלד  Skeleton
Previously reported*

F_cf_favus_JD.jpg

אלמוגן יערתי
Dipsastraea favus (Forskal, 1775)
פוליפים גדולים מ-12 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favia favus
Photo: J. Dafni (Eilat)
Bkground: D. Barchana
Photo: Eyal et al 2015 (MCE Eilat)
Y.Horoszowski (Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
HUJI collection (Eilat?)
*CONFIRMED FROM: Aqaba, Eilat, MCE


אלמוגן חלול
Dipsastraea lacuna
(Veron, Turak & DeVantier 2000)
פוליפים בגודל 8 -12 מ"מ
תפוצה ים-סוף - אנדמי
Corals of the World on line:
Favia lacuna

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
E. Turak (AIMS, Red Sea)
Photo:  AIMS (Saudia)
J.Dafni (Eilat sample)
**CONFIRMED FROM: RS, Saudia


אלמוגן פרוש
Dipsastraea laxa (Klunzinger, 1879)
פוליפים קטנים מ-8 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי. נפוץ בים סוף
Corals of the World on line:
Favia laxa

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: E. Lovel (GBR)
J.Dafni (Eilat)


Photo: AIMS
Bkgr:: V. Chenat (TAUcoll). 
*CONFIRMED FROM: Aqaba 


אלמוגן מטאי
Dipsastraea matthaii (Vaughan, 1918)
פוליפים בגודל 8 -12 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favia matthaii

Photo: D. Zakai (Eilat)
Univ. Hawaii (Hawaii)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo:  AIMS (GBR)
J. Dafni (Eilat)
*CONFIRMED FROM: Aqaba 

אלמוגן חיוור
Dipsastraea pallida (Dana, 1846)
פוליפים בגודל 8 -12 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favia pallida

Photo: J. Dafni (Eilat)
Credit: MyMarineTank.com
Photo: JEN Veron
J. Dafni (CW Eilat)
Photo:  AIMS
HUJI collection
*CONFIRMED FROM: Aqaba
  look also in Yellow page


אלמוגן זוהר
Dipsastraea speciosa ( Dana, 1846)
פוליפים בגודל 8 -12 מ"מ
מין נפוץ מרכז הקורליט שונה בצבעו
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favia speciosa
Photo:E. Gavish / J. Dafni (CW)
possibly pallida (see above)
Photo:JEN Veron (GBR)
J. Dafni (Eilat)
Photo:  AIMS (GBR)
  Bkgr: V. Chenat- HUJI collection

*CONFIRMED FROM: Aqaba, Eilat אלמוגן ורון
Dipsastraea veroni
(Moll & Best, 1984)
פוליפים גדולים מ-12 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favia veroni
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo:O. Lederman (Eilat)
M. Stafford-Smith (Red Sea)
Photo:  AIMS
**CONFIRMED FROM: Saudia, Red Sea 
 דוכוכבן שמשי
Diploastraea heliopora
(Lamarck, 1816)
נמצא בחוף סיני, לא באילת
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: G. Allen (Indonesia)
Photo: M. Shpigel (Sinai)
Photo: JEN Veron (GBR)
*/** confirmed for Red Sea
**Sheppard & Sheppard, 1991 Corals communities of Arabia / * Veron,
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000