מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families

  Family Euphyllidae  משפחת דשאניים
 
Milne Edwards & Haime, 1857
 
דשאניים
משפחה לא גדולה של אלמוגים ששונים ומציינים מגוון מינים מהם אלמוגי עומק שניכרים בהיותם
 פעילי יום -
זרועות הפוליפים משורבבים-פרושים בשעות היום, ומסתירים את השלד 

תרגול לימוד השמות העבריים
  רצף מייצג סוגי דשאניים המופיעים כאן 
  
דשאן
בר-דשאן
   דשאן-עז
  בועיתן
  נפתולית

נסו לזהותם
- המינים והסוגים מוצגים למטה

 species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע General View
חי Alive
שלד  Skeleton
Previously reports*
Genus Euphyllia הסוג דשאן ומינים קרובים וסוגים דומיםדשאן קרח
Euphyllia glaberescens
(Chamisso & Eysenhardt, 1821)
האלמוג מכוסה בזרועות לא-מסתעפות
תפוצה אוק' הודי-פציפי
נמצא בסיני
Corals of the World online:
Euphyllia glaberescens
Photo: Z. Dubinsky (Sinai)
Photo: JEN Veron (Indonesia)
Photo: JEN Veron * Confirmed for Eilat, Aqaba
;


בר-דשאן מסתעף
Fimbriaphylla paradivisa
 Veron, 1990

האלמוג מכוסה בזרועות מסתעפות
lives in deeper water 50-65 m
אלמוג חי בעומק 50-65 מ' באילת
תפוצה אוק' שקט-פציפי - אך גם במפרץ אילת
Corals of the World online:
Euphyllia paradivisa

Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Photo: JEN Veron ** Confirmed for Red Sea
31-Galaxea31-Galaxeae;Galaxea     הסוג דשאן-עז


דשאן-עז גדול
Galaxea fascicularis
(Linnaeus,1767)
פוליפים עד 10 מ"מ
Polyps < 10 mm
,תפוצה הודי-פציפית
Acepted by WoRMS
Photo: M. Levin
J.Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN veron
GBR &Red Sea
CONFIRMED For Eilat Akaba
  Plerogyra -   הסוג בועיתן
בועיתן סיכני
Plerogyra sinuosa
(Dana, 1846)

המושבות מתכסות ביום בבועות המכילות
חמצן, ובלילה מתכסות בזרועות מאורכות
Common in Eilat Reef
תפוצה אוק' שקט-פציפי

Corals of the World online:
Plerogyra sinuosa

 Photo:Z. Dubinsky (Sinai)
Bkgr: J. Dafni (Eilat)
Photo: Z. Livnat (Eilat) Photo: V. Chenat (Eilat) * Confirmed for Eilat, Aqaba
Genus Plerogyra -  Genus Plerogyra             Gyrosmilia  הסוגהסוג נפתולית
Photo: Z. Dubinsky (Eilat)
Photo: JEN Veron
M. Levin (Eilat))
Photo: AIMS
V. Chenat (Collection)
* confirmed for Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000