מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families

Family Euphyllidae משפחת דשאניים

זו משפחה לא גדולה של אלמוגים שניכרים בהיותם פעילי יום - זרועות הפוליפים משורבבים-פרושים
בשעות היום, ומסתירים את השלד. באילת שני סוגים - דשאן וסכינית

 
Euphyllia
Colonies phaceloid with valleys of variable length
Septa as described for this family, prominent, exsert to extremel exsert
Polyps have long tubular tentacles, mouths not visible and are poorly developed, 
tentacles extended day and night
Plerogyra
Colonies are flabello-meandroid with valleys connected.
Vesicles are the size of grapes and usually have the shape
of grapes but may be tubular, bifurcated or irregular, depending
primarily on the state of inflation. During night the vesicles shrink and
tentacles take place to catch plankton prey
  Key to Indo-Pacific Euphyllia (partly after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459


 species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע General View
חי Alive
שלד  Skeleton
Previously reports*
Genus Euphyllia   הסוג דשאןדשאן קרח
Euphyllia glaberescens
(Chamisso & Eysenhardt, 1821)
האלמוג מכוסה בזרועות לא-מסתעפות
תפוצה אוק' הודי-פציפי
נמצא בסיני
Corals of the World online:
Euphyllia glaberescens
Photo: Z. Dubinsky (Sinai)
Photo: JEN Veron (Indonesia)
Photo: AIMS * Confirmed for Eilat, Aqabaדשאן מסתעף
Euphyllia paradivisa
 Veron, 1990
האלמוג מכוסה בזרועות מסתעפות
lives in deeper water 50-65 m
אלמוג חי בעומק 50-65 מ' באילת
תפוצה אוק' שקט-פציפי - אך גם במפרץ אילת
Corals of the World online:
Euphyllia paradivisa

Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: Eyal et al. 2015 MCE
Photo: J. Dafni CW Eilat ** Confirmed for MCE Gal&Loya
Genus Plerogyra - הסוג סכינית
סכינית הבועות
Plerogyra sinuosa
(Dana, 1846)

המושבות מתכסות ביום בבועות המכילות
חמצן, ובלילה מתכסות בזרועות מאורכות
Common in Eilat Reef
תפוצה אוק' שקט-פציפי

Corals of the World online:
Plerogyra sinuosa

 Photo:Z. Dubinsky (Sinai)
Bkgr: J. Dafni (Eilat)
Photo: Z. Livnat (Eilat)
Bkgr: J. Dafni CW (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat)
AIMS 
* Confirmed for Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000