מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Plerogyridae משפחת בועיתניים
Genus   Galaxea   הסוג  דשאן-עז
Genus   Plerogyra    הסוג   בועיתן
 
Genus   Gyrosmilia    הסוג נפתולית

incerta sedis : זיהוי לא בטוח - בלטינית


 species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע General View
חי Alive
שלד  Skeleton
Previously reports*
בועיתן סכיני 
Plerogyra sinuosa
(Dana, 1846)

המושבות מתכסות ביום בבועות המכילות
חמצן, ובלילה מתכסות בזרועות מאורכות
Common in Eilat Reef
תפוצה אוק' שקט-פציפי


Accepted by WoRMS
 Photo:Z. Dubinsky (Sinai)
Bkgr: J. Dafni (Eilat)
Photo: Z. Livnat (Eilat)
Bkgr: J. Dafni CW (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat)
AIMS 
* Confirmed for Eilat, Aqaba
דשאן-עז גדול 
Galaxea fascicularis
(Linnaeus, 1767)
פוליפים עד 10 ממ
Polyps <10mm

תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted By WoRMS
Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo:JEN Veron
(GBR & South Red Sea)
* confirmed for Eilat, Aqaba
נפתולית מפותלת
Gyrosmilia interrupta
(Ehrenberg, 1834)

תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron
M. Levin (Eilat)
Photo: Z. Dubinsky (Eilat) Photo: AIMS
V. Chenat (Collection)
* confirmed for Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000