מכאן זה מתחיל -1
מיון אלמוגים מקבוצת הפיטרות 
Family Fungiidae Dana, 1846  משפחת פיטרות
תרגיל למידה של השמות העבריים
הערה: בעיקרון, דפים ירוקים  מסמנים באדום שמות סוגים למשפחה זו, של מינים שהגדרתם דווחה 
הרצף מייצג כמה מסוגי משפחת הפיטרות, שהם פרטים יחידאים או מושבות רבי-פיות
  עגלולית
  פיטרה נטופה
 עלה אבן
    פיטרה צמודה 
  פיטרה קמורה
  פיטרת מסרק 
 פיטרת סנדל
  פיטרה מושבתית 
 ונציגות משפחה אחרת
 פיטרת תהומות
 .גליל-בודד
פיטרה צעירה מחוברת לחלק התחתון של פרט בוגר
נסו לעבור על הרשימה של הסוגים המופיעים כאן
A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
פוליפים צמודים לקרקע באופן קבוע   Polyps attached to substrate

General view  מבט כללי
living detail פרטים
Skeleton שלד
Previouly reported*פיטרה-צמודה דודרליין
Cantharellus doederleini
(Marenzeller, 1907)
שומר על חיבור קבוע אל מצע האבן גם בבגרות 
attached to the substrate throughout life

Older name : שם קודם
Fungia = Cycloseris doederleini
תפוצה ים-סוף מדגסקר
Accepted by WoRMS

Photo: M. Levin (Eilat)
Y. Horoszowski (Eilat)
Photo: Sergei (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN. Veron (Sinai)
* Confirmed for Eilat, Aqaba
פיטרה-צמודה נומיאה
Cantharellus noumeae
Hoeksema & Best, 1984
מין מצטיין בפיתוליותו. זוהה בערב, ונמצא באילת
Same genus, but a different species
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: M. Levin (Eilat) both
Photo: M. Levin (Eilat) both
Photo: AIMS (Red Sea)
J. Dafni (Eilat)
** confirmed for Red Sea (Saudia)

משמאל: פרטים צעירים צמודים למצע של מיני פיטרה
Attached juveniles of various fungia sp.+Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
smaple of Fungia carrying attachment stalk


פוליפים לא צמודים לקרקע   Polyps unattached to substrate
פיטרה צלעונית
Cycloseris costulata
(Ortmann, 1889)
מבנה כיפתי בולט. מחיצות חיצוניות (קוסטה) לא ניכרות
אין צלקות בתחתיתה להבדיל מפיטרה שלה צלקות

Several conspicuous septa
Cycloseris is not attached throught life (no scars)
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Sinai)
Photo: Y.Horoszowski (Eilat) Photo: AIMS (GBR)
* Confirmed for Sinai


  עגלולית משוטחת
Cycloseris explanulata
(Van der Horst, 1922
מושבה משוטחת
Colony plate-like
Psammocora explanulata
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: J. Maragos (PNG) Photo: JEN Veron (GBR) Photo: AIMS (Red Sea) * confirmed for  Aqaba

  פיטרה משוננת
Fungia fungites
(Linnaeus, 1758)
מאופיינת במחיצות בעלות שינון דמוי מסור

Septa are typical sharply serrated


תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat) both

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo:V. Chenat (Eilat)
* Confirmed for Eilat, Aqaba

פיטרה איומה
Danafungia horrida 
(Dana 1846)
Typically radial teanantacular lobes of different color
משוטחת, אופיניות אונות טנטקולריות בצבע שונה
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
  Fungia horrida  קודם -   

Photo: Y. Horoszowski (Eilat)
Photo: JEN Veron (GBR)
Photo: AIMS (GBR)
** Confirmed for  Red Sea

פיטרה מאדימה
Lithophyllon concinna
(Verrill, 1864)
 
מאופיינת בשוליים בצבע שונה - מאדים
Color brown with contrasting reddish perimeter
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
  קודם Fungia concinna

Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: N. Colemen  (PNG)
JEN Veron (GBR)

Photo: AIMS Veron (GBR)
** Confirmed for  Red Sea
פיטרה קמורה
Danafungia scruposa
(K(lunzinger, 1879)
מאופיינת במחיצות ארוכות וחדות
Septa long and sharp at edges
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
שם קודם  Fungia scruposa

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (NR Eilat)
Photo: JEN Veron (Tanzania)
J. Dafni (Eilat)

* Confirmed for Eilat


פיטרה מגורענת
Pleuractis
granulosa
(Klunzinger, 1879)
בולטות מחיצות לא-ישרות - גלוניות
Septa not straight, mostly wavy.
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS


Photo: D. Zakai (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS (both)
* Confirmed for Eilat, Aqabaפיטרה נטופה
Fungia scutaria  Lamarck, 1801
בולטים ה"נטיפים" (אונות טנטקולריות) שבין המחיצות
Typically, "tentacular lobes" appear
among the septa

תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J.Dafni (Eilat)
JEN Veron (GBR)
Photo: AIMS
* Confirmed for Eilat, Aqabaפיטרת-מסרק קוצנית
Ctenactis echinata  (Pallas, 1766)
מאורכת, תלם במרכז הפוליפ, בהמשך לפתח הפה, זיזי מחיצות חדים
Elongated slipper-like polyp, with axial furrow in middle
Accepted by WoRMS 
 
שם קודם Fungia echinata
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J. Dafni,
A.colorni (Eilat)
Photo:V. Chenat (Eilat)
AIMS (GBR)
* Confirmed for Eilat, Aqaba
פוליפים רבים. צמודים לקרקע   Many polyps. attached to substrate
פיטרת-סנדל מאורכת
Herpolitha limax  (Houtuyn, 1776)
לא צמוד מין לא-יחידני = מושבה של כמה פוליפים.
סימן: מחיצות הנקטעות בחצי הדרך
Not attached. mushroom-like colony, disrupted septa.
Accepted by WoRMS
synonym  Sandalolitha africana

Photo: I.Dahan.(Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (CW Eilat) Photo: AIMS (part, GBR) * Confirmed for Eilat, Aqaba
פיטרה-מושבתית סיני
Podabacia sinai  Veron, 2000
מין לא-יחידני וקבוע, שנמנה על אותה משפחה
צולם בחוף המגדלור עומק 5 מ' מאי 2006

Rare, multi-polyp(=colony), attached coral
תפוצה ים סוף
Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Migdalor Eilat)
see also large picture
Photo: JEN Veron (Sinai)
Bkgr: JEN Veron (Sinai)
Photo: AIMS (Red Sea)
enlarged (AIMS, Red Sea)
** Confirmed for Sinai,  Red Sea

 פיטרת-סנדל אפריקנית
Herpolitha limax
(Esper, 1797)
לא צמוד מין לא-יחידני, חסר תלם, לא קבוע
צולם במסעדה תת-ימית, 6 מ' וחוף דקל,
 עומק 40 מטר

הגדרה לא  בטוחה - Tentative ID
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: M. Levin (Eilat)
J. Kemp (Socotra WIO)
Photo: M.Levin (40 m,
Hof Hadekel Eilat) both
Photo: JEN Veron (Red Sea) ** Confirmed for Central Red Sea
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or Veron, 2000  **