מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Fungiidae משפחת פיטרות

זו משפחה של אלמוגים יחידנים, שלרוב אינם צמודים למצע בבגרותם. נבדלים
בצורות - עגולים לעומת אליפסיים, צורת המחיצות, ושינון שפת המחיצה

This is a family of - mainly - solitary unattached polyps, differing in shape -
Round or elipsoid, shape and dentition of septa and margins


Family FUNGIIDAE
This family includes the free living "mushroom" corals which may be mono- 
or polystomatous, as well as 2 genera (Lytophyllon and Podabacia) 
that remain permanently attched. 
Characters used to identify species within this family are attached or free-living, 
colony shape, number and arrangement of mouths, 
arrangement of septa and costal dentations.
Key to Red Sea Fungiidae genera (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459


A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
פוליפים צמודים לקרקע באופן קבוע   Polyps attached to substrate

General view  מבט כללי
living detail פרטים
Skeleton שלד
Previouly reported*צמודה דודרליין
Cantharellus doederleini
(Marenzeller, 1907)
שומר על חיבור קבוע אל מצע האבן גם בבגרות 
attached to the substrate throughout life

Older name : שם קודם
Fungia = Cycloseris doederleini
תפוצה ים-סוף מדגסקר
corals of the World online:
Cantharellus doederleini

Photo: M. Levin (Eilat)
Y. Horoszowski (Eilat)
Photo: Sergei (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN. Veron (Sinai)
* Confirmed for Eilat, Aqaba
צמודה נומאה
Cantharellus noumeae
Hoeksema & Best, 1984
מין מצטיין בפיתוליותו. זוהה בערב, ונמצא באילת
Same genus, but a different species
תפוצה אוק' הודי-פציפי
corals of the World online:
Cantharellus noumeae


Photo: M. Levin (Eilat) both
Photo: M. Levin (Eilat) both
Photo: AIMS (Red Sea)
J. Dafni (Eilat)
** confirmed for Red Sea (Saudia)

משמאל: פרטים צעירים צמודים למצע של מיני פיטרה
Attached juveniles of various fungia sp.Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
smaple of Fungia carrying attachment stalk
 (click for larger picture)


פוליפים לא צמודים לקרקע   Polyps unattached to substrate
עגלולית צלעונית
Cycloseris costulata

(Ortmann, 1889)
מבנה כיפתי בולט. מחיצות חיצוניות (קוסטה) לא ניכרות
אין צלקות בתחתיתה להבדיל מפיטרה שלה צלקות

Several conspicuous septa
Cycloseris is not attached throught life (no scars)
תפוצה אוק' הודי-פציפי
corals of the World online:
Cycloseris costulata

Photo: JEN Veron (Sinai)
Photo: Y.Horoszowski (Eilat) Photo: AIMS (GBR)
* Confirmed for Sinai

פיטרה משוננת
Fungia fungites
(Linnaeus, 1758)
מאופיינת במחיצות בעלות שינון דמוי מסור

Septa are typical sharply serrated


תפוצה אוק' הודי-פציפי

corals of the World online:
Fungia fungites


Photo: J. Dafni (Eilat) both

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo:V. Chenat (Eilat)
* Confirmed for Eilat, Aqaba
פיטרת קלונצינגר
Fungia klunzingeri

Doederlein, 1901
Typically radial tentacular lobes of different color
משוטחת, אופיניות אונות טנטקולריות בצבע שונה
תפוצה אוק' הודי-פציפי

corals of the World online:
Fungia klunzingeri

Photo: Y. Horoszowski (Eilat)
Photo: JEN Veron (GBR)
Photo: AIMS (GBR)
** Confirmed for  Red Sea


פיטרה מאדימה
Fungia concinna
Verrill, 1864
 
מאופיינת בשוליים בצבע שונה - מאדים
Color brown with contrasting reddish perimeter
תפוצה אוק' הודי-פציפי
corals of the World online:
Fungia concinna

Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: N. Colemen  (PNG)
JEN Veron (GBR)

Photo: AIMS Veron (GBR)
** Confirmed for  Red Sea
פיטרה מחודדת
Fungia scruposa
Klunzinger, 1879
מאופיינת במחיצות ארוכות וחדות
Septa long and sharp at edges
תפוצה אוק' הודי-פציפי
corals of the World online:
Fungia scruposa


Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (NR Eilat)
Photo: AIMS (BGR)
* Confirmed for Eilat


פיטרה מגורענת
Fungia granulosa
Klunzinger, 1879
בולטות מחיצות לא-ישרות - גלוניות
Septa not straight, mostly wavy.
תפוצה אוק' הודי-פציפי
corals of the World online:
Fungia granulosa


Photo: D. Zakai (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS (both)
* Confirmed for Eilat, Aqabaפיטרה נטופה
Fungia scutaria
Lamarck, 1801
בולטים ה"נטיפים" (אונות טנטקולריות) שבין המחיצות
Typically, "tentacular lobes" appear
among the septa

תפוצה אוק' הודי-פציפי
corals of the World online:
Fungia scutaria


Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J.Dafni (Eilat)
JEN Veron (GBR)
Photo: AIMS
* Confirmed for Eilat, Aqabaפיטרת-מסרק קוצנית
Ctenactis echinata
(Pallas, 1766)
מאורכת, תלם במרכז הפוליפ, בהמשך לפתח הפה, זיזי מחיצות חדים
Elongated slipper-like polyp, with axial furrow in middle
Older name : שם קודם
Fungia echinata
תפוצה אוק' הודי-פציפי
corals of the World online:
Ctenactis echinata

Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J. Dafni,
A.colorni (Eilat)
Photo:V. Chenat (Eilat)
AIMS (GBR)
* Confirmed for Eilat, Aqaba
פוליפים רבים. צמודים לקרקע   Many polyps. attached to substrate
פיטרת-סנדל מאורכת
Herpolitha limax
(Houtuyn, 1776)
לא צמוד מין לא-יחידני=מושבה של כמה פוליפים.
סימן: מחיצות הנקטעות בחצי הדרך
Not attached. mushroom-like colony, disrupted septa.
תפוצה אוק' הודי-פציפי
corals of the World online:
Herpolitha limax

Photo: I.Dahan.(Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (CW Eilat) Photo: AIMS (part, GBR) * Confirmed for Eilat, Aqaba
אבי-פיטרה סיני
Podabacia sinai
Veron, 2000
מין לא-יחידני וקבוע, שנמנה על אותה משפחה
צולם בחוף המגדלור עומק 5 מ' מאי 2006

Rare, multi-polyp(=colony), attached coral

תפוצה ים סוף
corals of the World online:
Podabacia sinai

Photo: J. Dafni (Migdalor Eilat)
see also large picture
Photo: JEN Veron (Sinai)
Bkgr: JEN Veron (Sinai)
Photo: AIMS (Red Sea)
enlarged (AIMS, Red Sea)
** Confirmed for Sinai,  Red Sea
*** New species described from Sinai is Podabacia sinai Veron, 2000 - apparently it replaces P. crustacea
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000

B.     For species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain

מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Family Caryophylliidae משפחת פיטרות מעמקים
Deep water mushroom corals


מבט כללי/ בטבע
general view
שלד
Skeleton

Previouly reported*פיטרת מעמקים
Deltocyathus minutus
Gardiner & Waugh, 1938
חסרי זואוקסנטלות
Azooxanthellate
נשלו מעומק 300 מ' בקירבת אילת
Small species dredged from
300m deep sandy bottom

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Identified in Eilat


Ongoing reaearch on
 this species
takes place in Eilat
Interuniversity Institute
(IUI)
פיטרה טפילה
Heterocyathus aequicostata
Edwards & Haime, 1848
Azooxanthellate
גדלה על קונכיות חלזונות חיים
בעומק 100-20 מטר
Lives on living gastropod shells
20-100m deep sandy bottom

Photo: J. Dafni (Eilat)
Identified in Eilat

B. For species recorded from North Red Sea and/or reported
from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain