Coral Features and Terminology      מונחים ומושגים בתחום האלמוגים

מוצג בלוח זה (בעברית ובאנגלית) תרגום מונחים מתחום אלמוגי האבן תוך  הפנייה  וקישור
 (בכפתור אדום)  למינים  או  לסוגים  שבהם מתגלות  תופעות  המוגדרות  על  ידי  המונחים הללו


עברית

(tentacular lobe) אונה טנטקולרית
בליטה בתחילת או בנקודת הצטלבות של מחיצות. בפיטרה כל אונה היא בסיסה של זרוע אחת
(pallial lobes) אונות עמודונים
בליטות אנכיות או לוחיות הנוצרות מהפרדה של חלק מהמחיצות הפנימיות של הפוליפ באלמוג
Goniastrea
אלמוג אבן
אלמוג מוצק שלד, בונה שונית, הנמנה עם סידרת סקלראקטיניה. למעשה רוב אלמוגי האבן מקיימים סימביוזה עם אצות שתופניות 

 אלמוג גושי
מושבת אלמוגים עבים, שצורתם לרוב כדורית למחצה, או שעובייה בכל הכוונים דומה 
 אלמוג יחידני
אלמוגים שאינם מושבתיים, בעלי פוליפ בעל פה יחיד (פיטרה למשל), או בעלי כמה וכמה פיות
 אלמוג כיסוי
אלמוג המכסה שטחים אנכיים או אופקיים, מבלי לבלוט כלפי מעלה
אלמוג מושבתי
אלמוגים המורכבים מיותר מפוליפ אחד, שלכל אחד פה נפרד, או מה שנראה כפוליפ אחד, אך הוא רב-פיות
אלמוג שיח
אלמוג מסועף ענפים, המתרוממים כלפי מעלה או לצדדים
(tabulate) אלמוג שיח טבלאי
מושבה משוטחת כתוצאה מאיחוי הענפים לצורת טבלה
(digitate) אלמוג שיחני מאוצבע
מושבות אלמוגי שיח, שענפיהם הקצרים מזדקרים כלפי מעלה כאצבעות היד
(Corymbose) אלמוג שיחני שזור
מושבת אלמוגי שיח, שבה הענפים האופקיים משתזרים זה בזה, והאנכיים קצרים
 
אפיתקה
שכבת גיר המכסה על הצד החיצוני של הקורליט, שנוצרה על ידי הלוחית הבסיסית


(zooxanthellae) אצות שתופניות
אצות סימביונטיות, השוכנות בחללי הגוף של האלמוגים וחיות אחרות - מדוזות, צדפות - ומקיימות את תהליך הפוטוסינתזה 
 אקטודרמיס
שכבת התאים החיצונית בגוף האלמוג, 'עור חיצוני' להבדיל מהאנטודרמיס=גסטרודרמיס
  (Corallite)  גביע
חלקו העליון של שלד הפוליפ, המוגבל על ידי דופן, שאליה מחוברת רקמת האלמוג
(phaceloid) גביע מתרחב
אלמוגים שגביע הפוליפים שלהם מוגבהים מעל המצע אליו הם מחוברים יחד

(tuberculae) גבשושים
בליטות של הצנסטאום במיני גבשושן שונים, שעוביין גדול מרוחב הפוליפ. השווה עם זיזים
גסטרודרמיס
שיכבת התאים המרפדת את חלל העיכול בנבוביים, כולל אלמוגים. שמו האחר - אנטודרמיס - 'עור פנימי'
הנצה
צורת רבייה אל-זוויגית, שבה פוליפ "ההורה" יוצר פוליפים "צאצאים" - ראה גם הנצה פנים-פוליפית וחוץ-פוליפית 

הנצה חוץ-פוליפית
תוצאה מכך שהפוליפים ה"בנות" נוצרים מחוץ למעגל הזרועות
 
 הנצה תוך-פוליפית
נובעת מהתחלקות הפוליפים בתוך מעגל הזרועות לשניים ויותר "פוליפי בנות", השומרים על קשר ביניהם
 הרמטיפי
בונה שונית" מושג הבא לציין יצורים בעלי שלד מוצק, שבמותם נשאר אחריהם ומתלכד עם שלדיהם של בוני שונית אחרים". אלמוגים הרמטיפים מכילים לרוב אצות שתופניות 
(papillae) זיזים
בליטות של הצנסטאום במיני גבשושן שונים, שעוביין קטן מרוחב הפוליפ. השווה עם גבשושים
 
זיזי מחיצות
שיניים או אונות על שולי המחיצות הפנימיות
 
       (tentacles) זרועות
שלוחות צינוריות של הפוליפ, המקיפות את פיו ונושאות גופיפי צריבה. פנים הצינורות המשכי לחלל העיכול . The interior of the tentacle is continuous with the coelenteron. v
(monticle) חרוט הררי
חרוט מחודד המזדקר בין הפוליפים באלמוג
מושבה מיאנדרואידית
אלמוגי גוש שהפוליפים בהם ערוכים בשקעים מאורכים ומפותלים, עד כדי כך שהפוליפ נראה רב-פיות
(foliaceous) מושבה עלעלית
לוח דמוי-עלה, דק או מקופל או מסולסל כלפי מעלה
מושבה שרועה
מושבת אלמוגים הפרושה על פני המצע בלא ליצור מבנים בולטים כלפי מעלה
(spinule) מחט
קוץ דקיק בממדים מיקרוסקופיים
 (costae) מחיצות חיצוניות
מחיצות שלד המשתרעות אל מחוץ למעגל הזרועות של הפוליפ. להבדיל מפנימיות
 (septa) מחיצות פנימיות

מחיצות אנכיות המחלקות את מעגל הפוליפ לסקטורים רדיאליים, מהדופן החיצונית ועד למרכז הפוליפ - הפה (septo-costae)
מחיצות פנים-חוץ
מחיצות פנימיות הממשיכות ויוצאות אל מחוץ לפוליפ כמחיצות חיצוניות ומתחברות לפוליפ סמוך

(Species) מין
מושג כללי המציין פרטים המסוגלים להתרבות זה עם זה. בהגדרת אלמוגים מדובר בעיקר על בעלי אפיונים מורפולוגיים משותפים שניתן להבדיל ביניהם לבין מינים אחרים. שם של מין מדעי כולל את שם הסוג ושם
המין

מערכה  (phylum)  
רמת מיון גבוהה המאחדת משפחות, סדרות ומחלקות שלהם אפיונים משותפים. למשל, האלמוגים נמנים על מערכת הצורבים משטח הפה

רקמה שבין הזרועות לבין פה הפוליפ משטח חד-צדדי
מושבת אלמוגים שרועה או דפדפית, שהפוליפים יושבים על צידה האחד בלבד, כמו בטורבנית
 
סוג
יחידת המיון הכוללת מספר מינים קרובים, כמו בשיטית למשל, שלה כמה מינים - שיטית הפטמות ועוד
(paliform crown) עטרת העמודונים
מעגל אונות העמודונים המקיף את העמודית המרכזית באלמוגי גוש שונים.
באלמוג-גוני
 
(pali) עמודונים
בליטות אנכיות או לוחות הנמצאות מצידן הפנימי של מחיצות הפוליפ. באלמוג-גוני
(columella) עמודית
מבנה שלדי המופיע במרכז הפוליפ, שמעליו הפה. סימן הגדרה, שעל פיו נבדלים זה מזה כמה כמה סוגי אלמוגים כמו למשל חרולי
פוליפ
פרט אלמוגים יחידני או חלק ממושבה, הכולל את השלד והכיסוי הרקמתי החי. באלמוגי אבן כולל את הגביע
(plocoid) פוליפ הררי
פוליפ המזדקר מעל המצע המשותף של המושבה, ולו דופן חיצונית משלו. ראה בגבענית
(cerioid) פוליפ כוורתי
גביעי אלמוגי-גוש שהם צפופים, ולהם לרוב דופן משותפת, היוצרים מבנה דמוי כוורת, כמו באלמוגנית
פוליפ צדדי - רדיאלי
פוליפ הגדל על צידי הענפים של הסוג שיטית, להבדיל מהפוליפ הצמרתי, שבראש הענף
פוליפ צמרתי  - אקסיאלי
פוליפ מוגדל הנמצא בראש מושבת האלמוג שיטית. יתר הפוליפים נקראים פוליפים רדיאליים
(Immersed corallite) פוליפ שקוע
פוליפ השקוע בצנסטאום המקיף אותו. כזה יש בחרירן
(Flabello-meandroid) פלבלו-מאנדרואיד
פוליפים מסודרים בפיתולים, ולהם בסיס משותף. לעתים יש להם דפנות מאוחים. באלמוג ים-סופית
 
צלנטרון
חלל הגוף המרכזי של הפוליפ
(coenesteum) צנסטאום
רקמת שלד ספוגית, התופסת את הרווח שבין הפוליפים הנפרדים במושבה אופיינית
(corallum) קורלום
כלל השלד שהופרש על ידי מושבת האלמוגים או אלמוג פירטי, לא-מושבתי
(corallite) קורליט
שלד של אלמוג פירטי, או של פוליפ אחד בתוך מושבת האלמוגים
(Lamina) קרום
לוחית גיר שלדי, דקה מאד
(colline) רכס
הגבהה של קירות העשויים שלד צנסטאום המפרידים בין פוליפים סמוכים כמו במוחן
(dissepiment) שיכבה
שיכבה אופקית מגובששת, עשויה גיר, המחברת קורליטים סמוכים באלמוג גלקסיאה
שלד אראגוניטי
שלד העשוי מהמינרל אראגוניט, אחת הצורות בהן מופיע הסידן הפחמתי. כל אלמוגי האבן עשויים ממנו
(vesicle) שלפוחית
בועה כדורית, המתנפחת בשעות היום ומלאת אצות שתופניות. בעיקר באלמוג סכינית
 
(coenesteum pit) שקע צנסטאום
נקודת התכנסות או המשכיות של מחיצות, שמוצאים בעיקר אצל פיטרות ואלמוגים ממשפחת מסרקיים 

תוכנית פורטלס
תכנית סכמתית המסבירה את הצורות והמבנים המרכיבים את שלד הפוליפ
תלם אקסיאלי
שקע אורכי היורד במרכז המושבה של אלמוגי פיטרה מסוימים
דרך אגב, בשנה אחרונה 2012 יצא לאור מדריך אולטימטיבי לאלמוגים הטרופיים,  שניתן להשתמש בו מתחת למים - הנקרא "CORAL FINDER TOOLKIT"  הצוות שפירסם את המדריך האוסטראלי "Corals of the world". ניתן לרכוש אותו כדיסק וגם ספר
בכתובת המופיעה בנוסח האנגלי. לפירסומו ולקידומו מוקדש אתר הנקרא שהוא צבעוני ומסביר הרבה מהמונחים הנזכרים אצלנו
שמו " קורל האב"
 "Coral hub 
In this page you will find common terms used in this site, both in Hebrew and English, with examples (red button) to coral species in our site
By the way: Recently, in 2012 a new, ultimative underwater coral guide
Coral Finder toolkit has been developed  by the team that published  the book and site "Corals of the World" It is sold in a disc.A promotion for this software, a colorful internet site
Coral Hub is very useful, with color pictures and explanation and illustrations of the same terms
Address: 
http://www.coralhub.info/
To obtain a copy of the Coral Finder, please go to www.byoguides.comEnglish                                                                                  

Aragonite skeletons - Skeletons primarily composed of the aragonite form of calcium carbonate. All Scleractinia have aragonite skeletons.

Axial Corallite - characteristic enlarged corallite at the growing tip of Acropora; remainder of corallites on sides of branches are Radial Corallites
 

Axial Furrow- narrow groove extending down center of colony in the slipper corals (Fungiidae)

Branching - arborescent or tree - like to digitate or finger - like

Budding - a form of asexual reproduction where a ‘parent’ corallite forms one or more ‘daughter’ corallite. (see intra - and extra - tentacular) 

 Calice - the upper surface of a corallite bounded by the wall, to which the soft tissue attaches

Cerioid - massive corals that have corallites sharing common walls
Coelenteron - the body cavity of a celenterate. 

 Coenosteum - skeleton between the corallites that unites individual corallites 

 Coenosteum pit - the point of intersection, or commencement, of septa, mostly found in Pectiniidae and Fungiidae. 

 Collines - skeletal hills or ridges composed of coenosteum which separate corallites. 

 Colonial corals - Composed of many individuals. There may be no clear distinction between single individuals with many mouths and colonies with individuals with single mouth. 

 Columellae - skeletal structure at the axis (center) of many kinds of corallites. 

 Corallite - skeleton of a solitary individual or an individual polyp within a colony. Corallum - the entire skeleton of a coral secreted by a colony of polyps or a single polyp

Corymbose - a descrpitive term for colonies which have horizontal interlocking branches and have short upright branchlets, usually used for some Acropora species. 

Costae - radial skeletal elements outside the corallite walls.

Digitate corals - colonies with short branches shaped like the upturned fingers of a hand

Dissepiment -
thin, blister-like layers of skeleton which form between the corallites and are structurally similar to the sterome. In Galaxea

Disc, Oral Disc - soft  tissue extending from the tentacles to the mouth

 Ectodermis - the outer cell layer of a polyp.

Epitheca - a ‘tissue-like’ layer of calcium carbonate that grows outside the corallite walls. Originally derived from the basal plate.

Explanate - tabulate corals - colonies which spread horizontally as branches fuse into a solid or near solid plate


Extratentacular budding - where ‘daugther’ coralites grow from the ouside wall of parent corallites.

Flabello-meandroid - corallites in long meandering rows with common base; walls may be partially fused. This condition is also referred to as flabellate


Foliaceous -  leaf-like, thin, folded plates or spires extending upward

Free living corals:  corals that are not attached to the substrate. 

 Gastrodermis - the inner cell layer which lines the coelenteron. 

 Genus/genera - the taxon level representing a group af related species. 

Hermatypic - litteraly ‘reef-building’ but commonly used as a descriptor for marine invertebrates that have photosynthetic plants living in their tissues. Hermatypic corals are zooxanthellate. 

Hydnophoroid - coral with cone-shaped protuberances inside corallites

Immersed corallites - corallites which are embedded in the surrounded coenosteum.

Intratentacular budding - where ‘daughter’corallites grow from the inside wall of parent corallites, usually by division of the parent corallite (see also extratentacular).

Laminae - very thin flat coral plate.

Mantle - fleshy fold of tissue extended by some corals when tentacles are retracted

Massive colonies - colonies which are solid and and which are typically hemispherical or otherwise have approximately similar dimension in all directions.

Meandroid colonies - massive colonies that have corallite mouths aligned in valleys such that there are no individual polyps.

Monticule (=hydnophore) cone - shaped protuberances between corallites

Oral disc - the soft tissue between the mouth and the surrounding tentacles.

Pali - upright skeletal rods or plates at the inner margin of septa formed by fusion (according to Pourtales plan).

Paliform crown - a circle of paliform lobes (see below) surrounding the columella.

Pallial lobes - upright skeletal rods or plates at the inner margin of septa formed by upright growth of the septum.

Papillae - projections of coenosteum on the surface of many species of Montipora that are less than a corallite in width.

Phaceloid corals - (see above) corals that have corallites of uniform height and adjoined toward their base

Phylum - the taxon level representing a group of related families. Corals, together with anaemines, jelly-fish and hydrozoa, belong to Phylum Cnidaria

Pinnules - fine upright structures, usually columellae, which are cylindrical in shape.

Plating - laminar, flattened or sheet - like, may be vertical or horizontal

Plocoid colonies - colonies which have conical corallites with their own walls.

Polyp - an individual coral including soft tissues and skeleton.

Pourtales plan -  a cyclical arrangement of septa created by a specific pattern of fusion.

Prostrate - a descriptive term for a colony which sprawls horizontally over the substrate.

Radial corallites -  corallites on the sides of branches opposed to axial corallites on the tips of branches. The term is usually used with Acropora.

Radii - inconspicious septal elements connecting septa with the columella. Used in the taxonomy of Porites.

Scleractinian corals - ‘hard’ corals which have limestone skeletons and which blng to the order  Scleractinia. in the Hexacorallia

 Septa - vertical skeletal partitions dividing corallite into radial sections; septa project toward the center of the calyx. Exsert Septa are extended above the corallite and coenosteum

Septo - costae - vertical skeletal partitions extending between corallites that connect the septa

Septal teeth - sharp tooth - like or lobed structures along the margins of septa.

Solitary corals - corals composed of single individuals. There may be no clear distinction between single individuals with many mouths and colonies with individuals with single mouth.

Species - a general term with a wide range of meanings. In this database, species are morphological units recognised by taxonomists. Within a single region they are morphologically distinguishable from other species and genetically semi - isolated from other species. A species name includes the Genus followed by the species name - e.g.Acropora rufus

Spinule - a spine of near microscopic size.

Synapticulae - rods linking septa, either forming network or, in some coral families, contributing to the content of corallite walls.

Tentacles - tubular extensions of the polyp. The interior of the tentacle is continuous with the coelenteron. 

Tentacular lobe - a lobe at the beginning (point of intersection) of a septum. Commonly found in Fungia where each lobe support a single tentacle.

 Tuberculae - projections of coenosteum on the surface of many species of Montipora that are more than a corallite in width.

Unifacial plates - which have corallites on one side only. See Turbinaria

Vesicles - inflated, ball-like structures that contain symbiotic algae in Plerogyra and Physogyra

Zooxanthellae - photosynthetic algae (dinoflagellates) that can occur symbiotically in animal tissue.