מיון אלמוגים על פי סוגים ומשפחות 
Hexacorallian families
Family Acroporidae Verrill, 1902 משפחת שיטיים
תרגיל למידה של השמות העבריים
Genus Acropora    הסוג שיטית
דף ירוק - זיהוי מדווח. באדום - שמות חדשים   
  המשפחה הגדולה ביותר של אלמוגי-שיח  נקראת על שם סוג אחד, שלו במפרץ אילת לפחות 15 מינים .ההבדלים בין המינים הם גם בצורה ובארגון גביעי הפוליפים על ענפי המושבה, וגם בצורה הכללית של המושבה. הטקסונומיה של הקבוצה נעשתה על פי הספר ואתר אינטרנט  "אלמוגי האבן של כל העולם" שבהפעלתו וסמכותו של פרופ' צ'רלי ורון. המפתח המצורף , מספר זה הועתק ועובד למינים הידועים מצפון ים סוף. את המושגים והמונחים הדרושים להגדרה תמצאו תחת הכפתור "תוכן" בראש של עמוד. שימו לב: שמו העברי של הסוג לא השתנה בתהליך קביעת השמות העבריים. ועל פי שיטת ורון.. .
תרגיל להערת השמות העבריים של הסוגים במשפחה זו
הרצף מייצג כמה מינים וסוגים שמשתייכים למשפחת השיטייםספלולית
גבשושן
שיטית השולחן
אזרועית יפהפיה
שיטית מאוצבעת

שיטית  פרעונית
 

נסו לעבור על הרשימה של הסוגים המופיעים כאן זהו את הסוגים האחרים 

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat or Aqaba whose identity is certain
including mesophotic coral ecosystem (MCE)
לקבוצות המצויירות בטור השמאלי  - מהמפתח שהעלה פרופ' וורון בספרו "אלמוגי כל העולם" בשנת 2000   והמונחים שמתוארים בספרו זה

Form  צורת המושבה    General view  מבט כללי      חי  Alive 
  מקטע/שלד  Skeleton
 Previously reported*

שיטית השולחן 
Acropora lamarki
Veron, 2000

Possibly also: A. hyacinthus

(Dana, 1846)
קב' 30. אקס' גדולים מרדיאלים, ענפי קצה
 עדינים יוצר משטח קומות.
 אנדמי לים סוף ומערב אוק' הודי
Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni  (NR Eilat)
Photo: M. Levin (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: AIMS (Red Sea)
 Bkgrd: J. Dafni (
Eilat sample)
*CONFIRMED FROM: Aqaba, Eilat as synonym
A_squarrosa_JD.jpg
שיטית עגולת-גביעים
Acropora squarrosa
(Ehrenberg, 1834)
Also A. Maryiae
  
ים סוף ומערב אוק' הודי
קב' 32. שיחים דמויי משטח
גביעי פוליפים מעוגלים.
אקס' גדולים וכיפתיים רדיאל' דומים לאקס'
Accepted by WoRMSPhoto: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS (Madag.)
Bckgd: HUJ collection
*CONFIRMED FROM: Aqaba MCE ,שיטית שונת-גביעים
Acropora valida (Dana, 1846)
קב' 35. מושבה וריאבילית. רדיאל' לחוצים. הופעתו באזורים מופרעים (פתח לגונה מזרחית)
   תפוצה -  ים סוף ומערב אוק' הודי
Acropora variabilis (Klunzinger 1879)
 Changed 
by WoRMS  


Photo: J. Dafni (Eilat)
Y.Horoszowski (Eilat)
Photo: JEN. Veron
(Indonesia,  Seychelles)
Photo: AIMS (South RS)
Bckgd: HUJ collection

CONFIRMED FROM
: Eilat, Aqaba,
שיטית מאוצבעת
Acropora humilis
(Milne Edwards & Haime, 1860)
קב' 21  ענפים קצרים, אקסיאלים בולטים, סידור קומפקטי של רדיאליים
אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: JEN. Veron
Bckgd: HUJ collection
CONFIRMED FROM: Eilat, Aqaba
שיטית דלת-גביעים
Acropora squarrosa
(Ehrenberg, 1834)

Formerly Acropora maryae Veron, 2000
from Sinai

Accepted by WoRMSPhoto: M. Levin (Eilat)
JEN Veron (RS?)
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo: AIMS (Sinai)
J. Dafni (Eilat
sample)
**CONFIRMED FROM: Sinai


 שיטית פורסקל
Acropora forskali

 
(Ehrenberg, 1834)
קב' 11. ענפים וענפונים רבים, מאוחים

Conflict: Unaccepted by WoRMS
Nomen dubium


Photo: M. Levin (Eilat)
  J. Dafni
(N.Shore Eilat)
Photo: JEN Veron
Photo: JAIMS
J. Dafni (Eilat sample)

*CONFIRMED FROM: Aqabaשיטית פרעונית
Acropora pharaonis
(Milne Edwards & Haime, 1860)
קב' 18 סימן בולט: ענפים מוצקים, ענפים
 מתאחים ומצטופפים ללוחות
ים סוף ומערב אוק' הודי
Synonyme of A. scandens
Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Red Sea)
Bkgrd: Y.Horoszowski
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: AIMS (Red Sea)
Bckgd: HUJ collection
*CONFIRMED FROM: Aqaba


שיטית כמו-פרעונית
Acropora parapharaonis
Veron, 2000
קב' 30 לוחיתיים .ענפים ממתכופפים כלפי חוץ ויוצרים משטח. הרדיאליים חדים.
אנדמי ב
ים סוף
= formerly  A. valida
Changed by WoRMS


Photo: JEN. Veron (Sinai)
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Bckgd: HUJ collection
*CONFIRMED FROM: Aqaba, Eilat as synonym

שיטית הפטמות
Acropora hemprichii
(Ehrenberg, 1834)
קב' 3. מושבה רבת ענפים. אקס' בולטים, ורדיאליים אחידים בצורה וגודל
ים סוף ומערב אוק' הודי

Accepted by WoRMS


Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: J. Dafni (Eilat) Both
Photo: AIMS
Bckgd: HUJ collection
*CONFIRMED FROM: Eilat, Aqaba 
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003  and/or  **Veron, 2000

החלק הצהוב כולל מינים שלא זיהיתי בוודאות ואני מציג אותם למקרה שיתגלו וינסו להגדירם   
B. Species recorded from north Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain

 Groups - look at the key * לקבוצות - עיין במפתח
שיטית כחושה
Acropora tenuis (Dana, 1846)
Older name : שם קודם
 
A. eurystoma
קב' *29 סימן בולט שפת פה רחבה
typical flaring lips 
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
identification by Key Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: V. Chenat (Eilat) Photo: AIMS (Red Sea)
Photo: V. Chenat (HUJI coll)
*CONFIRMED FROM: Eilat, Aqaba
as synonymשיטית ציטרית
Acropora cytherea ( Dana, 1846)
קב' *19 סימן בולט - לווחי וקומות. גביע אקסיאלי בולט כצינור
אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: JEN. Veron (Tanzania)
Photo: JEN. Veron (Philippines)
Photo: AIMS (South Red Sea)
*CONFIRMED FROM: Aqabaשיטית חרטומית
Acropora nasuta Dana, 1846
קב' *34 סימן בולט - פוליפים מסודרים
 ומאורכי גביע
אוק' הודי-פציפי
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
Accepted by WoRMS
identification by Key Photo: JEN. Veron (GBR)
Photo: J. Dafni (N.Shore, Eilat)
Photo: AIMS (IP)
 *CONFIRMED FROM: Eilat, Aqaba


שיטית פזורת-גביעים
Acropora valida (Dana, 1846)
אוק' הודי-פציפי
קב' 35* גביעים תפוחים, פוליפ ירוק מבצבץ
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
=A. parapharaonis
Veron, 2000
Accepted by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
Y. Horoszowski (Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
J. Dafni (Eilat sample)
   *//**CONFIRMED FROM: Red SeaAcropora_sp_green_CW_JD.jpg
שיטית ערבית
Acropora arabensis
Hodgson & Carpenter, 1995
קב' *20 אקסיאלי' דמויי כיפה. רדיאליים
 מסתעפים מנקודה בסיסית
ים סוף מפרץ פרסי ומערב אוק' הודי

Tentative ID הגדרה לא בטוחה
Accepted by WoRMS

identification by Key Photo: P. Harrison (AIMS Kuweit)
both pics
Photo: J. Dafni (CW,Eilat)
Bckgd:Larger picture
Photo: AIMS (Red Sea)
 
**CONFIRMED FROM: Red Sea
שיטית  מאדימה
Acropora rufus Veron, 2000
  אנדמי ב
ים סוף
קב' *14 ענפים זקופים רדיאליים חרוטיים
בולט מאורך,לעתים אדום-סגול
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
Unaccepted by WoRMS


Photo:Y.Horoszowski (Eilat) Photo: JEN. Veron (Sinai)
J. Dafni (Sinai)
Photo: AIMS (Sinai)
J. Dafni (Eilat sample)
      **CONFIRMED FROM: Sinaiשיטית פזורה
Acropora. muricata
(L. 1758)
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
Large colonies, thick branches
אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (Sinai)

Photo: JEN. Veron
:J. Dafni (NR Eilat)
Photo: AIMS
J. Dafni (NR Eilat)

**CONFIRMED FROM: Red Sea
שיטית חיימי
 Acropora haimei
(Milne-Edwards  1860)

Unaccepted by WoRMS
Taxon inquiredum
תפוצה: ים סוף ומערב אוק' הודי

Identification by Key
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
 
Photo: AIMS
Bckgd: HUJ collection
**CONFIRMED FROM: Red Sea


שיטית גדולה
Acropora selago
(Studer, 1878)
קב' 29* ענפים אקסיאלים ארוכים ורדיאלים' עם שפה  פרושה, מרווחים
Tube-like axial corallites
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
תפוצה: ים סוף ומערב אוק' הודי
Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (CW, Eilat)

Photo: J. Dafni (CW, Eilat)

  Photo: AIMS (South Red Sea)
**CONFIRMED FROM: Red Sea


שיטית מפוארת
Acropora grandis
(Brook, 1892)
Tube-like axial corallites
קב' *6  רוב הענפים כלפי מעלה.
אקסיאלים מרובים בראש הענף
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
תפוצה: ים סוף ומערב אוק' הודי
Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Philippines)
Photo: A. Lynn (Eilat)

Photo: JEN. Veron (W.Australia)
AIMS (undefined)
**CONFIRMED FROM: Red Sea
שיטית מתפרשת
Acropora scandens
(Klunzinger, 1879)
 

UNaccepted by WoRMS
= A. pharaonis
ID by Loya & Slobodkin, 1971

as common sp.
 


Photo: J Dafni (Eilat) Photo: J Dafni (Eilat) Photo: V. Chenat (TAU collect.)
*not confirmed for Eilat
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003  and/or  **Veron, 2000