מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Family Agariciidae, Gray, 1847 משפחת פרחיתיים

 
Genus Gardineroseris  הסוג פרחית-כוורת

Genus
Gardineroseris שם  קודם משקעון

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General view - מבט כללי חי Alive
 Skeleton שלד Previously recoded*


פרחית-כוורת משוטחת
Gardineroseris planulata
(Dana, 1846)
אלמוג גושי עם פוליפים שקועים
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: V. Chenat (Eilat)
Photo: J. Veron (GBR)
Photo: J. Veron (GBR)
Confirmed for Eilat, Aqaba


פרחית-כוורת עמוסה 
Gardineroseris ponderosa
= Agariciella ponderosa
(Gardiner,)
אלמוג גושי עם פוליפים שקועים עמוק
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: V. Chenat (Det: Loya)
* Not Confirmed for Eilat
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000