מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Merulinidae משפחת רכסניים
Hydnophora הסוג רכסן
לסוג אופייניים רכסים או חרוטים חדים שבמרכז הפוליפ שעתים הם משותפים לכמה פוליפים
או שהפוליפ רוכב עליהם ומקיפם. המושבות גדולות למדי, ובמין אחד - רכסן
גבה-רכסים - הזרועות פרושות בשעות היום. יש שונות בולטת בצורת המושבה בין חלקים עליונים
 ותחתוניים שלה

Key for Red Sea Hydnopora species (After Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
  General view  מבט כללי חי  Alive
שלד  Skeleton
Previously reported*


רכסן שלוחתי
Hydnophora exesa
(Pallas, 1766)
Older name : שם קודם
H. contignatio
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: A. Colorni (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat)
* Confirmed in Eilat, Aqaba

 רכסן שלוחתי
 Hydnophora exesa

וריאביליות בתוך אותה המושבה
מימין: מושבה שלמה, באמצע לוח שטוח
 ומימין ענפים ו"סינור" שטוח
בתחתית
Variability within one colony
left: entire colony; middle: flat plates
below; right: flat & branches above
Photo: JEN Veron
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)

H_microconus_JD.jpg רכסן נמוך
Hydnophora microconos

(Lamarck, 1816)

תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
JEN Veron (Vietnam)
Photo: AIMS
V. Chenat (IUI Eilat)
* Confirmed in Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000