מיון אלמוגי אבן על פי משפחות


Merulinidae Verrill, 1865  משפחת אלמוגניים


 Genus Hydnophora הסוג חרוטן
מקודם רכסן במשפחת רכסניים

לסוג אופייניים רכסים או חרוטים חדים שבמרכז הפוליפ שעתים הם משותפים לכמה פוליפים

או שהפוליפ רוכב עליהם ומקיפם. המושבות גדולות למדי, ובמין אחד - חרוטן שלוחתי -
 הזרועות פרושות בשעות היום. יש שונות בולטת בצורת המושבה והמופע הכללי שלה בין חלקים עליונים

 ותחתוניים של אותה מושבה

דף ירוק - זיהוי בטוח. שמות חדשים - באדום


A. species recorded from North Red Sea and/or reported  from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
  General view  מבט כללי חי  Alive
שלד  Skeleton
Previously reported*


חרוטן שלוחתי
Hydnophora exesa
(Pallas, 1766)
Older name : שם קודם
H. contignatio
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: A. Colorni (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat)
* Confirmed in Eilat, Aqaba

חרוטן שלוחתי
 Hydnophora exesa

וריאביליות בתוך אותה המושבה
מימין: מושבה שלמה, באמצע לוח שטוח
 ומימין ענפים ו"סינור" שטוח
בתחתית
Variability within one colony
left: entire colony; middle: flat plates
below; right: flat & branches above
Photo: JEN Veron
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)

H_microconus_JD.jpg חרוטן נמוך
Hydnophora microconos

(Lamarck, 1816)

תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
JEN Veron (Vietnam)
Photo: AIMS
V. Chenat (IUI Eilat)
* Confirmed in Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000