מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Merulinidae Verrill, 1865  משפחת אלמוגניים   

Genus Mycedium
הסוג גון-פיה 

השם העברי השתמר מהגירסה הקודמת
אלמוג מניפה הנראה גס אך מכוסה בכיסוי חי, והפוליפים נוטים לצדדים ופתחיהם צבעוניים
מאילת ידוע רק מין אחד, ומין שני שזוהה בטעות לפני שהנוכחי תואר

 דף צהוב, מין שלא זוהה לאחרונה, ודף ירוק - זיהוי מדווח של מין שתואר לאחרונה  2000

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
general view מבט כללי  another view מבט אחר    חי  alive 
שלד  Skeleton
Previously reported*


גון-פיה מצויה
Mycedium elephantotus
(Pallas, 1766)
דווח מעקבה אך
כנראה לא נמצא באילת***

תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: Z. Livnat (Eilat)
Photo: JEN Veron (PNG)
Photo: JEN Veron (SW Australia)
Photo: JEN Veron (GBR)
* Confirmed for Aqaba

גון-פיה ים-סופית
Mycedium umbra
Veron, 2000
מצוי באילת
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (Sinai)
S, Einbinder (Eilat)

Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo: O. Lederman (Eilat)
Photo: JEN Veron (Sinai)
V. Chenat (Eilat)
** Confirmed for Sinai
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000    *** replaced by new species - Veron 2000