מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Pocilophoridae משפחת שיחניים
Genus Madracis    הסוג גולתן
 עבר למשפחה אחרת


.גולתן הוא אלמוג שמזכיר במעט את השיחן, אך מבט מקרוב מגלה (1) שיש להם עמודית מרכזית  (קולומלה) בולטת  ו-(2)  אך זאת מאוחה עם המחיצות הראשיות

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General view מבט כללי                י   Alive חי
שלד Skeleon Previously reported*

גולתן
קירבי
Madracis kirbyi
Veron & Pichon, 1976
סימן בולט -מחיצות מתחברות לעמודית
אלמוג עומק 40-65 מ'*
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (GBR) Photo: Eyal & Loya (Eilat) Photo: AIMS Confirmed for Mesophitic CORALS
  *Eyal & Loya
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000