מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Merulinidae משפחת ריכסניים 
Mycedium הסוג אוזן-פיל
אלמוג מניפה הנראה גס אך מכוסה בכיסוי חי, והפוליפים נוטים לצדדים ופתחיהם צבעוניים

 
Mycedium
Colonies laminar, foliaceous or encrusting, forming flat or contorted plates. Corallites protuberant, nariform
(cave-like), strongly and outwardly inclined towards periphery
of colony, upper corallites wall well developed
Septo-costae irregularly but usually strongly exsert, finely serrated with or without larger dentations
Columellae variable, small or large and compact. Pits do not occur at the insertion of septo-costae
Key to expected Red Sea Mycedium species (after Veron, 2000)
*Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459)

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
general view מבט כללי  another view מבט אחר    חי  alive 
שלד  Skeleton
Previously reported*


אוזן-פיל מצויה
Mycedium elephantotus
(Pallas, 1766)
דווח מעקבה אך
כנראה לא נמצא באילת***

תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: Z. Livnat (Eilat)
Photo: JEN Veron (PNG)
Photo: JEN Veron (SW Australia)
Photo: JEN Veron (GBR)
* Confirmed for Aqaba

אוזן-פיל ים-סופית
Mycedium umbra
Veron, 2000
מצוי באילת
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (Sinai)
S, Einbinder (Eilat)

Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo: O. Lederman (Eilat)
Photo: JEN Veron (Sinai)
V. Chenat (Eilat)
** Confirmed for Sinai
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000    *** replaced by new species - Veron 2000