מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Lobophyllidae משפחת אבוקניים
Oxypora הסוג חדודית


Oxypora 
Colonies flat, foliaceous, often forming very thin plates. Corallites very shallow widely spaced, corallites walls absent
 or barely developed.  Septo-costae are few in number. Columellae weakly developed. Dentations irregular,
 sometimes with spinules at their tips or absent. Pits occur at the insertion of septo-costae, intercostal slits developed
Key to expected Red Sea Oxypora species (after Veron, 2000)
*Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע - general view
באקווריון -in aquaria
 - skeleton  שלד שלד skeleton
Previously reported*

חדודית קוצנית
Oxypora echinata
(Saville-Kent, 1871)
Formerly Echinophyllia
סימן: גביע מרכזי וגביעי פוליפים הקפיים
דווח מעקבה ונמצא גם באילת
תפוצה אוק' הודי-פציפי
לחצו לתמונות ברקע

Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (Indonesia)
Bkgr: H. Versano (Eilat)
Photo: J. Dafni (CW Eilat) 
both
Photo: J. Dafni (Eilat) 
both
Photo: AIMS (GBR)
J. Dafni (Eilat)
* confirmed for Aqaba

חדודית קרועה
Oxypora lacera
(Verrill, 1864)

תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (SWAustralia) Photo: J. Dafni (CW Eilat) Photo: V. Chenat (HUJI collection) Photo: JEN Veron
 (South RS)
* confirmed for Aqaba

חדודית מצרית
Oxypora egyptensis
Veron, 2000
Tentative Id הגדרה ראשונית
תפוצה צפון ים סוף
Red Sea endemic
Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Sinai)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: JEN Veron (Sinai)
* confirmed for Sinai

*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000

B. For species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain