מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Agariciidae משפחת פרחיתיים
משפחת לא מוגדרת   Family Incerta sedis :--  WoRMS על פי
Genus Pachyseris הסוג מגשון

Key to Red Sea Pachyseris species (after Veron, 2000)*

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע- מבט כללי חי שלד Previously recorded *

  מגשון מרהיב
Pachyseris speciosa
(Dana, 1846)
plates primarily horizontal
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: N. Coleman (GBR)
J. Dafni (Coral World, Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo:  AIMS (GBR)
Chenat (HUJI coll)
*Confirmed for Eilat, Aqaba

מגשון קמוט
Pachyseris rugosa
(Lamarck, 1801)
plates primarily upright
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: M. Levin (Eilat)
Z. Livnat (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo:  JEN Veron (GBR)
S. Einbinder (Eilat)
*Confirmed for Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000