מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family  Agariciidae   משפחה       קודמת  פרחיתיים
המשפחה אינה מוגדרת -  :Family Incerta sedis -כעת 
     
  Genus  Pachyseris     הסוג  מגשון
הערה: שם המשפחה שונה מהקודם. יתכנו שינויים טקסונומיים בעתיד

דף ירוק - זיהוי בטוח . שמות הסוגים שהשתנו מסומנים באדום

. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע- מבט כללי חי שלד Previously recorded *

  מגשון מרהיב
Pachyseris speciosa
(Dana, 1846)
plates primarily horizontal
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: N. Coleman (GBR)
J. Dafni (Coral World, Eilat)
Photo: J.Dafni (Coral World, Eilat) Photo:  AIMS (GBR)
Chenat (HUJI coll)
*Confirmed for Eilat, Aqaba

מגשון קמוט
Pachyseris rugosa
(Lamarck, 1801)
plates primarily upright
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: M. Levin (Eilat)
Z. Livnat (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo:  JEN Veron (GBR)
S. Einbinder (Eilat)
*Confirmed for Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000