מיון אלמוגים על פי משפחות
Meruilinidae  Verrill, 1865   משפחת אלמוגניים

Genus
Paramontastraea  הסוג מצלעון  
 Goniastrea 
מקודם השתייך  לסוג
דף ירוק - זיהוי מובטח. שמות חדשים מצויינים באדום
 

הסוג מצלעון נבדל בגודל קטן יותר של פוליפים ובנוכחות "כתר" הבליטות האנכיות (עטרת עמודונים - פאליפורמיות) במרכז הגביע  בין המחיצות הפנימיות שניכרים גם על האלמוג החי. גם כאן יש הבדלים ניכרים בצורות השלד וצבעי האלמוג החי. מין בולט הוא אלמוג-גוני גממי,
.
).

הערה: סוג זה מחליף סוג נפוץ במפרץ אילת. הרקע הירוק מציין מינים או סוגים שהוגדרו בוודאות שמות בצבע אדום

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע General view
חי  Alive
שלד Skeleton
Prevously reported*

Goniastrea peresi2_JD.jpg

מצלעון גממי
Paramontastrea peresi
(Faure & Pichon, 1978)
תפוצה - אוק' הודי-ים סוף
גם בעומק***
Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Tanzania)
J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Bakgnd: Y. Horoszowski
Photo: AIMS (Red Sea)
AIMS (IP)
המין תואר ב-2014

*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000 / ***Eyal &Loya