מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Poritidae Gray, 1840 משפחת חרירניים

Genus Porites הסוג חרירן


אלמוג גוש, בעל פוליפים זעירים - 1 מ"מ קוטרם - הנבדלים במבנה הפוליפ ועל פי צורת
המושבה. לפחות 8 מינים ידועים מאזורנו. ההבחנה וההגדרה שלהם אינה קלה
A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
corallite scheme
מבט כללי -General view
חי Alive
שלד Skeleton
Previously reported*
חרירן מוצק
Porites solida
(Forskal, 1775)
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accedped by WoRMS

 Corals of the World
Photo:JEN Veron (Red Sea) Photo:JEN Veron (Red Sea) Photo: V. Chenat (Eilat)
HUJI Collection both
* Confirmed for Aqaba

חרירן צהוב
Porites lutea

Milne Edwards &  Haime, 1851
 מושבות מעוגלות בגוון צהוב-קרם
מאופיין בחמישה עמודונים
תפוצה אוק' שקט, הודי וים-סוף
Accedped by WoRMS
Corals of the World Photo: J. Dafni ( Eilat) Photo: J. Dafni ( Eilat) Photo: JEN Veron (GBR)
Bkgr: HUJI collection
* Confirmed for Eilat, Aqaba
חרירן הבלטים
Porites nodifera
Klunzinger, 1879
מאופיין במבנה עמודי ושמונה עמודונים
תפוצה אוק' הודי-וים סוף

Accedped by WoRMS
Corals of the World Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
** confirmed for Red Sea
חרירן כחלחל
Porites mayeri
Vaughan, 1918
מאופיין בחמישה עמודונים וצבע כחול
נווטה לצבע אדום בצילום

תפוצה אוק' הודי-פציפי
הגדרה לא-בטוחה - לא מופיע כמין ים סופי
Accedped by WoRMS
Corals of the World Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: JEN Veron (W Australia) Photo: JEN Veron (GBR)** confirmed for Eilat
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000