מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Poritidae משפחת חרירניים
Porites הסוג חרירן

אלמוג גוש, בעל פוליפים זעירים - 1 מ"מ קוטרם - הנבדלים במבנה הפוליפ ועל פי צורת
המושבה. לפחות 8 מינים ידועים מאזורנו. ההבחנה וההגדרה שלהם אינה קלה
Massive, branching or encrusting Corallites are very small (to 2mm diameter), only 2 septal cycles developed
Colony surfaces of massive colonies have irregular humps distinctive to this genus and form helmet-shaped colonies
The smooth and solid appearance of the colony surface is due to the dense arrangement and small size of corallites
and the crowded, granulated skeletal structure inside the corallites. Skeletal structures used in species identification:…

  Key to expected Red Sea Porites species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
corallite scheme
מבט כללי -General view
חי Alive
שלד Skeleton
Previously reported*
חרירן עמודי
Porites columnaris
Klunzinger, 1879
מאופיין במבנה עמודי ובארבעה עמודונים

תפוצה אוק' הודי-וים סוף
Corals of the World online:
Porites columnaris
Corals of the World
Photo: J. Dafni ( Eilat 2017)
Photo: M. Levin ( Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
 Both
** confirmed for Red Sea
חרירן מוצק
Porites solida
(Forskal, 1775)
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Porites solida
 Corals of the World
Photo:JEN Veron (Red Sea) Photo:JEN Veron (Red Sea) Photo: V. Chenat (Eilat)
HUJI Collection both
* Confirmed for Aqaba

חרירן צהוב
Porites lutea

Milne Edwards &  Haime, 1851
 מושבות מעוגלות בגוון צהוב-קרם
מאופיין בחמישה עמודונים
תפוצה אוק' שקט, הודי וים-סוף
Corals of the World online:
Porites lutea
Corals of the World Photo: J. Dafni ( Eilat) Photo: J. Dafni ( Eilat) Photo: JEN Veron (GBR)
Bkgr: HUJI collection
* Confirmed for Eilat, Aqaba
חרירן הבלטים
Porites nodifera
Klunzinger, 1879
מאופיין במבנה עמודי ושמונה עמודונים
תפוצה אוק' הודי-וים סוף
Corals of the World online:
Porites nodifera

Corals of the World Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
** confirmed for Red Sea
חרירן כחלחל
Porites mayeri
Vaughan, 1918
מאופיין בחמישה עמודונים וצבע כחול
נווטה לצבע אדום בצילום

תפוצה אוק' הודי-פציפי
הגדרה לא-בטוחה - לא מופיע כמין ים סופי

Corals of the World online:
Porites mayeri

Corals of the World Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: JEN Veron (W Australia) Photo: JEN Veron (GBR)** confirmed for Eilat
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and / or Aqaba whose identity is Uncertain