מיון אלמוגי אבן על פי משפחות

Lobophyllidaeae משפחת קוצניים
 צורף לסוג אבוקן  Symphyllia הסוג סימפיליה
אלמוג הדומה למדי לאבוקן, אך ניכרים הבדלים ביניהם, בעיקר במבנה השלד

   Key to Red Sea Symphyllia (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459


A. Species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain


 General view בטבע - מבט כללי  חי  Alive 
שלד  Skeleton
Previously     reported*


   
סימפיליה =
אבוקן ים-סופי

Symphyllia erythraea
(Klunzinger, 1879)

תפוצה מערב אוק' הודי וים סוף

Unaccepted and CHANGED  BY WoRMS


Photo:JEN Veron (Red Sea) Photo: T. Flanzman (Eilat) Both
Photo:JEN Veron (Red Sea)  * Confirmed for Aqaba

*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
A. Species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is
certain