אלמוגי שמונה על פי סדרות 
Octocorallian subclass
Order Alcyonacea סידרת ריפיונאים
 Family Tubiporidae משפחת עוגבניים
משפחת ריפיונאים מיוחדת במינה. השלד רציף, דמוי-צינורות מאוחים, שצבעו אדום עז
הפוליפ טיפוסי לריפיונאים, צבעו נוטה לירקרק
עוגבן הוא המין הידוע היחיד בסוגו ובמשפחתו הנמנית עם האלמוגים הרכים,
אך להם
שלד קשיח של גיר המכיל צינורות דמויות עוגב.
כל צינור מכיל פוליפים שלכל אחד יש להם שמונה זרועות מנוצות הנפרשות בשעות היום.
 צבע השלד אדום בוהק, מוסווה  על ידי הפוליפים, שצבעם ירוק או אפור.
בים סוף מגיעות לגודל של חצי מטר, אך הפוליפים הבודדים הם בקוטר 3 מ"מ.
 

Organ pipe coral
is the only known species of the genus Tubipora.

This species is a soft coral but with a hard skeleton of calcium carbonate
 containing organ pipe-like tubes. Each tube contains polyps which each have
eight feather-like tentacles, extended during the day.The skeleton is a
 bright red color, fully obscured by the polyps, which are green or gray
 Colonies in the Red Sea reach up to a 50 cm across, while the individual polyps
 are less than 3 mm wide. They tend to live in sheltered areas.
They are close relatives to other soft coral and sea fans


General view  מבט כללי חי  Live 
שלד  Skeleton 
Previously reported by:
עוגבן אדום
Tubipora musica
Linnaeus, 1758
Organpipe coral

תפוצה - כל רחבי האוקינוס השקט
וההודי ובים סוף
Photo: J. Dafni (Sinai)
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: V. Chenat,
J. Dafni (Eilat)
Vine,P. 1986 Red Sea Invertebrates
Vine, P. (1986) Red Sea invertebrates. IMMEL Publishing England