מיון אלמוגים על פי קבוצות
Hexacorallian Orders
Subclass Zoantharia תת-מחלקת פרחניתאים
Family Zoanthidae משפחת פרחניים

הפרחניתאים הם תת-מחלקה של צורבים, מקורבת  לששאים, שאינה נדירה  בשוניות אלמוגים, במעמקי הים וסביבה ימיות רבות אחרות ברחבי העולם. בעלי חיים אלה מגיעים במגוון של תצורות מושבתיות שונות או כבודדים . אין להם שלד אבן אלא חומר בשרני-גמיש וניתן למצוא אותם כפוליפים שקשורים אחד לשני ברקמה תת-קרקעית (stolon ) בשרני, על סלע או בתוך חול, בעוד שהפוליפים יוצרים מושבה שרועה על חול וסלעים.

Zoanthids are an order of cnidarians, related to the Hexacorallia commonly found in coral reefs, the deep sea and many other marine environments around the world. These animals come in a variety of different colonizing formations and in numerous colors. They have no stony skeleton, rather a fleshy substance, and can be found as individual polyps, attached by a fleshy stolon, on rock or within sand, while the polyps form a mat spreading over sand and rock.


 General view מבט כללי detail פרטים
Previously recorded *

פרחית מצויה
Palythoa tuberculosa
(Esper, 1805) Photo:J. Dafni (Eilat)
Photo: Z. Dubinsky (Sinai) *Vine, P. (1986)
Red Sea Invertebrates 
 פרחית לא ידועה
Palythoa sp. A
        
           Larger polyps
Photo:J. Dafni (CW Eilat) Photo: J. Dafni
(Unknown internet)

unknown identity

פרחית ברתולטי
Zoanthus bertholeti
Gray, 1867
  accepted (WoRMS)

על סלעים מכוסים בחלקם בחול
sand exposed stones


Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
 *Vine, P. (1986)
Red Sea Invertebrates
פרחית מעמיקה
Zoanthus cf sansibaricus
Carlgren, 1900

חי בחול, פעיל ביום בלבד
Lives buried in sand,
emerging in daylight
Photo: M. Levin (Eilat)
Unknown (SaudiArabia)
 Photo: O. Lederman (Eilat)    **MacNae & Kalk (1958)
 Nat. History of inhaca island
* Vine, 1986 is the main source for Red Sea Invertebrates
** MacNae & Kalk (1958) is of historical importance