מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families

Family Dendrophyllidae משפחת אלמוגלילניים

Genera Balanophyllia, Heteropsammia כמה סוגים יחידניים

סוג צהוב - הגדרה ספק שגויה

זו משפחה מרובת מינים, אך אלה בעיקר מינים החיים בעומק הים, ואינם מעורבים
בסימביוזה עם אצות. רק מינים ספורים חיים בשונית המוארת, בעיקר בני הסוג
טורבנית. הנישאית הוא מין עמוק מים, והגלילן חי בעיקר במערות ובסדקי השונית


בטבע - מבט כללי חי
שלד מינים שמוכרים מים סוףנישאי סימביונטי
Heteropsammia cochlea (Spengler, 1781)
האלמוג מתיישב בתחילה על קונכיה של חלזון
Aspidosiphon וחי בשיתוף עם תולעת
המסיעה אותו ממקום למקום. נמצא בעומק 200 מ' בקירבת אילת
Corals of the World online:Heteropsammia cochlea

Photo: Gerry Allen
Photo: Gerry Allen
Unknown (Eilat)

אין ודאות בזיהוי משום שהסוג הזה נדיר אם בכלל מוכר
 בחוף ים -סוף.
הבעתי השערה שלפיה אין אלה אלא
צעירים יחידאים ממשפחת אבוקניים 
אולי בלנופיליה
 - מין ים תיכוני  בנוגע לכך. ולאחרונה
נמצא סוג יחידאי
בשם 
 Sclerophyllia  חד-נס
Photo: M. Levin Eilat
Photo: J . Dafni Eilat
Photo. V.Chenat
אולי זוהי הזהות האמיתים של סוג זה