מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families

Family Euphyllidae משפחת דשאניים -- 
 Euphyllia Fimbriaphylla   סוגים
זו משפחה לא גדולה של אלמוגים שניכרים בהיותם פעילי יום - זרועות הפוליפים משורבבים-פרושים
בשעות היום, ומסתירים את השלד. באילת שני סוגים  דשאן פתלתל וגלקסית

 
Euphyllia
Colonies phaceloid with valleys of variable length
Septa as described for this family, prominent, exsert to extremel exsert
Polyps have long tubular tentacles, mouths not visible and are poorly developed, 
tentacles extended day and night
 

  Key to Indo-Pacific Euphyllia (partly after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459


 species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע General View
חי Alive
שלד  Skeleton
Previously reports*
Genus Euphyllia   הסוג דשאן
דשאן קירח
Euphyllia glaberescens
(Chamisso & Eysenhardt, 1821)
האלמוג מכוסה בזרועות לא-מסתעפות
תפוצה אוק' הודי-פציפי
נמצא בסיני
Accepted by WoRMS
Photo: Z. Dubinsky (Sinai)
Photo: JEN Veron (Indonesia)
Photo: AIMS * Confirmed for Eilat, Aqabaבר-דשאן מסתעף
Fimbriaphyllia paradivisa
( Veron, 1990)
האלמוג מכוסה בזרועות מסתעפות
lives in deeper water 50-65 m
אלמוג חי בעומק 50-65 מ' באילת
תפוצה אוק' שקט-פציפי - אך גם במפרץ אילת
NEW GENUS
Accepted by WoRMS
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: Eyal et al. 2015 MCE
Photo: J. Dafni CW Eilat ** Confirmed for MCE Gal&Loya
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000