מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Pocilloporidae משפחת שיחניים
Stylophora הסוג שיחן
אלמוג שיחני נפוץ, הניכר בענפיו נושאי גבשושים חדים או קהים. הבדלים ניכרים בעובי
הענפים, אורכם היחסי, והופעת זיפים. בים סוף מספר מינים שההבחנה ביניהם לא חד-משמעית

   Key to expected Red Sea Stylophora species (after Veron, 2000)
Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
 General view מבט כללי חי Alive
 שלד  Skeleton 
Previously reported*שיחן דאנה
Stylophora danae
(Milne-Edwards, 1850)
  mאלמוג עומק 40-65
Mesophotic coral
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accedped by WoRMS
Photo: J. Veron (Eilat)

Photo: AIMS (Red Sea)

confirmed Eyal & Loya
שיחן עדין
Stylophora subseriata
(Ehrenberg, 1834)
אלמוג עומק
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accedped by WoRMS
Photo: JEN Veron (Sinai)Photo: J. Dafni (Eilat)Photo: JEN Veron (Red Sea)confirmed Eyal & Loya

שיחן שכיח
Stylophora pistillata
(Esper, 1797)
מין מאד וריאבילי. נפוץ מאד באילת
Variable species, common
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accedped by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (Seychelle)
Photo: JEN Veron (GBR)
Bkgr: V.Chenat (Eilat)
)
* confirmed for Eilat, Aqaba

שיחן זיפני
Stylophora kuehlmanni
Scheer & Pillai, 1983
אלמוג עומק 30-65
, זיזים בולטים
Uncommon, spiny sharp hoods
תפוצה: אנדמי ים-סוף
Accedped by WoRMS
Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo:Y. Horoszowski (Eilat)  Photo: AIMS (Red Sea) * confirmed for Aqaba


שיחן וולסי
Stylophora wellsi
Scheer, 1964

תפוצה: אוק' הודי וים-סוף
Accedped by WoRMS
Photo:JEN Veron (Red Sea)
J. Dafni (Ras Mohamed, Sinai)
Photo: JEN Veron (Madagascar)
J. Dafni (Princess, Eilat)
Photo: AIMS (Red Sea)
V. Chenat (IUI Eilat)
* confirmed for Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
B. For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain