מיון סרטנים על פי משפחות
Parthenopeidae משפחת זוויתניים
Pilumnidae
סרטנים קצרי בטן מוצקים, הנושאים צבתות חזקות, שלרוב צבען כהה בקצוות
לעתים יש רב-גוניות בין הזוויגים, הזכר צבעוני יותר


זוויתן קטן
Elbow crab


Furtipodia petrosa
(Klunzinger, 1906)
Known also as
Heterocrypta petrosa
Photo: J. Dafni (Both)זוויתן דו-קוצי

  Aulecolambrus diacanthus
(De Haan, 1837)
and/or
Daldorfia horrida

(Linnaeus, 1758)
Both
Reported from Red Sea (P. Vine and others)         
Photo: Internet

זויתן ענק              
Daldorfia cf horrida (L)
(Linnaeus, 1758)
Our specimen has its outer legs spiny
(compare)
מין שנתפס באילת ושוחרר לטבע 2012
נבדל מהמין המאוייר בצילום העליון - שדווח מים סוף -
בכך שרגלי החזה הנוספות לזוג הצבתות
יש קוצים

Photo: S. Ayalon Coral World Eilat
זוויתן החבצלות
Spiny Featherstar Crab


Tiaramedon spinosus
(Miers, 1879)
Note: Some authors include this
species in the Family Pilumnidae
Photo: Yogev, Eilat

זוויתן קיפודי הים
Sea urchin crab

Echinoecus pentagonus
(A. Milne Edwards, 1879)
סרטן זעיר (1 ס"מ) המלווה קיפודי ים קוצניים. על שחורן שונה-קוצים

Symbiotic on the sea urchin Echinothrix
Red Sea synonym:
Liomedon pentagonus Klunzinger, 1906
Note: Some authors include this
species in the Family Pilumnidae
Photo: J. Dafni eilat


Photo: G. Koplovitz Eilat 2018
זוויתן קיפודי הים
Sea urchin crab

Echinoecus pentagonus (A. Milne Edwards, 1879)
יתכן שזה אותו מין המופיע למעלה. על שחורן שונה-קוצים י

Symbiotic on the sea urchin Echinothrix
Red Sea synonym:
Liomedon pentagonus Klunzinger, 1906