מיון סרטנים על פי משפחות
Xanthidae משפחת סלעניים

סרטנים קצרי בטן מוצקים, הנושאים צבתותחזקות, שלרוב צבען כהה בקצוות
לעתים יש רב-גוניות בין הזוויגים, הזכר צבעוני יותר

בטבע - מבט כללי
סלעית קמורה
Variable coral crab


Carpilius convexus (Forskal, 1775)

משמאל - נקבה, מימין זכרים מקושטים
Female (L) and decorated Males


פצחן אדמוני
Rosy crab


Atergatis roseus (Ruppell, 1830)
Migrated to the Mediterranean Sea


סלען לא ידוע
Boxer crab


cf Xanthias sp.

בבריכות הכרית
in tidal poolsסלעית השושנות
Anemone carrier boxer crab


Lybia leptochelis

Peyrot-Clausade, 1977

Carrying the sea anemone Alicia sp.
Go there

ןן סלען מגובשש
Bristly boxer crab

Pseudoliomera speciosa
(Dana, 1852)

or
Pseudoliomera granosimana
nataliensis
(see Vine, 1986)


סלען
Boxer crab among Acropora branches
possibly
Platypodia cf. granuloma

(Ruppell,1830)

בין ענפי האלמוג שיטית
. סלען לא ידוע
נקבה אומנת ביצים
Boxer crab.
Female with fertile eggs


Xanthid sp2.


סלען חרוץ
Boxer crab.


Pilodius cf areolatus
(Milne Edwards, 1834)


לא ידוע
Bristle boxer crab


Pilodius sp.
Female with fertile eggs


סלען שעיר
Unknown bristle crab


cf Eriphiaסלענים לא ידועים
Unknown xanthidsPhoto: H. Shohat                               M. Chen (Umrashrash, Eilat)