מיון שושנות-ים על פי משפחות
Actiniarian families
Family Aliciidae משפחת אליסיות

.זו משפחה של שושנות-ים, שצריבתן חזקה. בכמה מינים יש שני סוגי זרועות
Solitary or gregarious sea-anemones, with two types of vesicles. Some harmful.
from literature
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detailאליסיה
Alicia pretiosa

(Dana, 1846)

or:
Alicia sansibarensis
Carlgren, 1900

שושנת-ים בודדת נדירה, המכוסה
שלפוחיות צורבות מצד הגוף. חסרת שתופיות

Photo: O. Lederman, I. BenTov (Eilat)

General view
living detail


אליסיה

Alicia sp.

שושנת-ים בודדת נדירה, המכוסה
שלפוחיות צורבות מצד הגוף. חסרת שתופיות

אולי המין הקשור בסרטן - ראו למטה


Det. D. Fautin


 
צורבנית נישאת
Triacis cf producta


נישאת על צבתות הסרטן

סלעית השושנות
 
Lybia leptochelis
שושנה זו אינה מוכרת שלא
בהקשר הסימביוזה עם הסרטן
  > <לכו לשםgo there
צורבנית משולחפת
Triactis producta

Klunzinger, 1877

שושנה צורבת החיה במושבות צפופות
שלפוחיות עליונות מלאות שתופניות, צדדיות בתאי צריבה


Bkgr: Larger Picture: Photo: A. Diamant
לתמונה גדולה יותר לחץ על התמונה הקטנה

Family ‏‏Boloceroididae משפחת שחייניתיים

זו משפחה של שושנות-ים מושבתיות, צורבות, המסוגלות לשחות. הן מתפרקות וכל זרוע מתחדשת לשושנת-ים שלמה
Gregarious sea-anemones, that swim, and voluntarily break their arms. Each arm rehabilitates into an entire anemone.
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail
חי
living detailשחיינית מתפרקת
Boloceroides mcmurrichii

(Kwietniewski, 1898)

שושנת-ים מושבתית, שפרטיה
יוצאים לשחייה וזרועות בודדות מתפרקות
ומחדשות את כל הגוף. נושאת שתופיות

Family ‏‏Aiptasiidae משפחת אפטסיים

.זו משפחה של שושנות-ים מושבתיות, צורבות, המסוגלות
להתרבות על ידי התחלקות והנצה. מאכלסים אצות שתופניות
Gregarious sea-anemones, that reproduce asexually. Harbour symbiotic algae.

בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail

אפטסיה יפהפיה
Aiptasia cf diaphana

(Rapp, 1829)

שושנת-ים מושבתית, חד-מינית, שפרטיה
חיים בסדקים ומקיימים שיתוף
חיים עם אצות שתופניות
כנראה מין פולש


המין הזה הוא מטרד בבתי גידול מלאכותיים
ופותח עבורו חומר ממית שמשווק לאקווריונים
Family Edwardsiidae משפחת אדוורדסיים

.זו משפחה של שושנות-ים החיות כשהן נעוצות בחול הרך
Sea-anemones, that live in sandy bottoms.


בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail


אדוורדסיה
Edwardsiid

possibly

Edwardsianthus pudicus
(Klunzinger, 1877)

 
Det: D. Fautin
צילומים: י. דפני , ש. לוי
Photo: S. Levi; J. Dafni
Eilat


Family ‏‏Hormathiidae משפחת שושנניים

From literature
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detailשושנן הנזירן
Calliactis polypus

(Forsskal, 1775)


שושנת-ים הנמצאת בדרך כלל על קונכיות
המאוכלסות על ידי סרטנים נזירים מהמין
Dardanus tinctor .
Sea-anemones that live in symbiosis
with the hermit crab Dardanus tinctor

Family Nemanthidae משפחת שושנות-האוכמןבטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail


שושנת האוכמן
Nemanthus annamensis

Carlgren 1943


שושנת-ים היושבת על אלמוגים
אוכמניים ופרגולים, בעומק עשרות מטרים
Sea-anemones, that settle on whip
and black corals, in deep water