מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Echinoidea (sea-urchins) מחלקת קיפודי-ים
Sub-Class Regularia תת-מחלקת רגולריים
Order Cidaroida סידרת כתראים
Family Cidaridae משפחת כתריים

בתת מחלקה זו נכללים כל קיפודי-הים שהם עגולים-כדוריים, בעלי סימטריה רדיאלית . כל המינים מצויידים באבר לעיסה הקרוי "פנס אריסטו", הכולל מערכת לסתות שחמש שיניים בקצותם (ראה ציור). בני סידרה זו הם הקדומים בקיפודי-הים, המצטיינים בקוצים עבים מחוספסים או נושאי זיזים, המכוסים לעתים על ידי ספוגים, צדפות וכו'.
Included in this sub-class are all round sea urchins, with redial symmetry. They are equipped with "Aristotles' lantern", composed of five jaws, with teeth protruding in their lower side. They all have a rigid skeleton (test), and carry spined, long or short, some toxic. In this order are included thick skeleton urchins with long and rough-surface spines, accompanied by small secondary spines. Usually the spines are covered with epizoic organisms.

חי - מבט כללי
living
חי - מצד הגחון
living - ventral view
שלד
Test (Skeleton)כתרון קטן
Eucidaris metularia (Lamarck, 1816)


‏ מין קטן (פחות מ-5 ס"מ), עם קוצים קטומים, נושאי גבשושיות שוות-גודל* רב-כתר קיסרי
Phyllacanthus imperialis (Lamarck, 1816)


מין גדול (עד 15 ס"מ כולל הקוצים). הקוצים הראשיים מחוספסים, עם שקעי אורך. קוצים משניים עוטרים את בסיסם. ,בן-כתר דורבני
Prionocidaris baculosa ( Lamarck, 1816)


מין בינוני, קוצים מחודדים, נושאי זיזים ומכוסים לעתים קרובות בצדפות או חלזונות טפילים

הערות Notes
טעות נפוצה בציבור לראות בהם קיפודי-עפרונות * It is erroneously identified as slate-penciled sea-urchin