מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Echinoidea (sea-urchins) מחלקת קיפודי-ים

Sub-Class Regularia תת-מחלקת רגולריים
Order Echinothurioida סידרת רכי-שלד
Order Echinothuridae משפחת שלפוחיתניים

נציגי סידרה זו - למעשה מין אחד באזורנו - הם קיפודי-ים גדולים, גמישים במבנה גופם, המכוסים קוצים שבחלקם נושאי שלפוחיות ארס
This order includes one species in our region. They are large, and have a flexible skeleton (test), covered by two types of spines, the thinnest ones are toxic.

חי - מצד עליון
Living - apical view
שלד
Test (Skeleton)
קוצים
Primary and poison spines



*שלפוחיתן ארסי
Asthenosoma marisrubri *
Weinberg & de Ridder, 1998


‏ מין בינוני (פחות מ-10 ס"מ), עם קוצים קצרים לא-חדים, וקוצים חדים נושאי גבשושיות ארס שוות-גודל
Medium sized. medium sized blunt spines, and short and pricky
spines, partly covered by white globular poison sacs

Black & White pictures: Weinberg S.& C. de Ridder (1998) see below

גמישות השלד של שלפוחיתן ומערכת השרירים היחודית לו
Test flexibility of Asthenosoma and the unique muscles



הערות Notes
המין תואר לאחרונה כמין אנדמי לים-סוף על ידי * Lately described as endemic species by:
Weinberg, S. & C. de Ridder (1998) Asthenosoma marisrubri n.sp. (Echinodermata, Echinoidea) from the Red Sea. Beaufortia 48(3): 27-46