מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Ophiuroidea (brittle-stars) מחלקת נחשוני-ים


Order Ophiurida סידרת נחשוני-ים

בסידרה זו מכונסים רוב המינים החיים על הקרקע ובשונית. לרובם
חמש זרועות, שוות אורך, והדיסקית המרכזית מכוסה
קשקשים, שצורתם ומבנה וצורת הקוצים שעל
הזרועות הם סימני הסוג והמין
In this order almost all brittle-stars are included. They
differ in the central disc scales, and
shape and length of arm spines.

Family Ophiocomidae משפחת כריתניתיים

בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail
שלד
Skeleton(כריתנית מצוירת (נדלית
Ophiocoma scolopendrina
(Lamarck, 1816)


נחשון-ים הכי נפוץ בתחום הכרית, בסדקים
The most common brittle star in the intertidal zone.


כריתנית
Ophiocoma sp Unknown


נחשון-ים נפוץ בתת הכרית, בין אבנים

Common brittle star in the subtidal zone.כריתנית ולנסיה
Ophiocoma valenciae
Muller & Troschel, 1842


נחשון-ים לא נדיר בתת-הכרית, מתחת לאבנים
Common brittle star in the subtidal zone.? כריתנית ולנסיה
Ophiocoma cf valenciae
Muller & Troschel, 1842


נחשון-ים לא נדיר בתת-הכרית, מתחת לאבנים
Common brittle star in the subtidal zone.כריתנית שחורה
Ophiocoma pica
Muller & Troschel, 1842


נחשון-ים נדיר בתת-הכרית, מתחת לאבנים
Uncommom brittle star in the subtidal zone.כריתנית החוף
Ophiocoma erinaceus
Muller & Troschel, 1842


נחשון-ים לא נדיר בתת-הכרית, מתחת לאבנים
Common brittle star in the subtidal zone.כריתית עבת-קוצים
Ophiomastix pusilla
Brock, 1888


נחשון-ים נדיר המתאפיין בקוצים דמויי-אלה הפזורים בין קוצי הזרועות
Uncommon brittle star, with scattered club-shaped arm spines
Click to enlarge לחץ להגדלה