מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Ophiuroidea (brittle-stars) מחלקת נחשוני-ים


Order Ophiurida סידרת נחשוני-ים

בסידרה זו מכונסים רוב המינים החיים על הקרקע ובשונית. לרובם
חמש זרועות, שוות אורך, והדיסקית המרכזית מכוסה
קשקשים, שצורתם ומבנה וצורת הקוצים שעל
הזרועות הם סימני הסוג והמין
In this order almost all brittle-stars are included. They
differ in the central disc scales, and
shape and length of arm spines.

Family Ophiotrichidae משפחת סיכניתיים

בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail
שלד
Skeleton
סיכנית החוף
Mactrophiothrix hirsuta
(Muller & Troschel, 1842)


נחשון-ים נפוץ בתת-הכרית, בין אבנים
Common brittle star in the subtidal zone.

Mentioned by Vine 1986
Photo: J. Dafni (Eilat)סיכנית החוף
Mactrophiothrix cf demesa
(Lyman, 1861)


נחשון-ים נפוץ בתת-הכרית, בין אבנים
Common brittle star in the subtidal zone.

3 pics - same specimen


Mentioned by Vine 1986
Photo: J. Dafni (Eilat)סיכנית דרבנית
Ophiothrix cf. purpurea
(Von Martens, 1867)


נחשון-ים נפוץ על אלמוגים
Common brittle star on corals.
לחץ להגדלה
Click to enlarge
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: O. Barlev (Eilat) Photo: I. Bentov (Eilat)סיכנית
Ophiothrix sp.
Ophiothrix cf. propinqua

(Liman, 1861)


נחשון-ים נפוץ בשונית
Common brittle star on corals.
Photo: A. Ayal (Eilat)
Photo: Yochai B. (Eilat)

סיכנית הגורגוניות
Ophiothela danae
Verrill, 1869


נחשון-ים נפוץ על גורגוניות
ניכר בצורת ההיכרכות שלו על הגורגוניה
Common brittle star on gorgonians.
Photo: Sliman (Eilat)Unknown Ophiuroid.
Photo: G. Koplovitz (Eilat)