מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Ophiuroidea (brittle-stars) מחלקת נחשוני-ים


Order Ophiurida סידרת נחשוני-ים

בסידרה זו מכונסים רוב המינים החיים על הקרקע ובשונית. לרובם
חמש זרועות, שוות אורך, והדיסקית המרכזית מכוסה
קשקשים, שצורתם ומבנה וצורת הקוצים שעל
הזרועות הם סימני הסוג והמין
In this order almost all brittle-stars are included. They
differ in the central disc scales, and
shape and length of arm spines.

Family Ophionereidae משפחת נחשוניתיים

בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail
שלד
Skeletonנחשונית
Ophionereis porrecta
Lyman, 1860


נחשון-ים נפוץ בתת-הכרית, בין אבנים
Common brittle star in the subtidal zone.נחשונית
Ophionereis dubia
(Muller & Troschel, 1842)


נחשון-ים נפוץ על אלמוגים
Common brittle star on corals.