מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Holothuroidea (sea-cucumbers) מחלקת מלפפוני-ים

זו מחלקה של יצורים נייחים, או איטיים הזוחלים על הקרקע
או, של כמה משפחות של יצורים המרחפים במים
עמוקים, שאין להם ייצוג בים סוף
This class of echinoderm consists of sessile or crawling
animals, as well as drifting deep sea organisms
lacking in the Red Sea.Sources -מקורות לזיהוי
שלזינגר, י. 1984. ב: פישלזון ל. (עורך) אנציקלופדיה "החי והצומח של ארץ ישראל" כרך 4 הוצ' החב' להגנת הטבע
רשימה טקסונומית של מלפפוני הים באיי-הוואי, המתאימה בחלקה למצאי אצלנו