משפחת פתיונאיים-אנטנריים
Family Antennaridae
הערה: התמונות בחזית הן לרוב ממאגר בינלאומי - פישבייס - וברקע (בלחיצת עכבר על התמונה) תמונות שצולמו באילת.
שמות הצלמים - קרדיט - מופיע בתגית המרחפת מעל התמונה

פתיונאי קומרסון

Commerson's frogfish
Antennarius commerson
(Latreille, 1804)

:תיאור המשפחה

דגים משונים המצטיינים בכמה
תכונות, כמו פרקים בסנפירים
הזוגיים המשמשים כרגליים
להליכה, קוץ אחד המשמש כפתיון
לדגים סקרנים. כמו כן יש להם
כושר הסוואה מדהים: הם
.מסגלים לעצמם את צבע הרקע
וצבעיהם של ספוגים או אצטלניפ
פתיונאי קומרסון

Commerson's frogfish
Antennarius commerson
(Latreille, 1804)
פתיונאי - מין לא ידוע
Black&white frogfish
possibly Antennarius pictus
  (Shaw, 1794)   

:הסוואה: הידמות לספוגים


לזכר רזי כהן ז"ל
פתיונאי מוכתם
Warty frogfish
Antennarius maculatus
(Desjardins, 1840)
or A. pictus (FBase) (G&B)
היסטריון
Sargassum anglerfish
Histrio histrio
          (Linnaeus, 1758)
extr. rare in Eilat

פתיונאי עינוני

Spotfin frogfish

Antennatus nummifer
(Cuvier, 1817)
פתיונאי ורוד

Rosy Frogfish
Antennarius rosaceus
Smith & Radcliffe, 1912    
פתיונאי ארגווני

Scarlet frogfish
Antennatus coccineus
   (Lesson, 1831)
פתיונאי כתם

Painted frogfish
Antennarius pictus
    (Shaw, 1794)

פתיונאי שעיר

Striated frogfish
Antennarius striatus
  (Shaw, 1794)