דגים וחיות-ים במפרץ אילת ***  Red Sea Fishes

צילומי נוף: בתי גידול ימיים ***  Underwater seascapes


צילומים ויצורים של נופי מפרץ אילת
באתר הדגים שלי מזוהים לפחות 500 מיני דגים, המסודרים לפי מיון למשפחות או על פי הסביבה בה הם חיים. לזיהוי, הפעלתי שתי שיטות:
* השיטה הראשונה: הגלריה, שבה כל צילום מייצג קבוצה-או דף שבו מוצגים דגים דומים. השיטה הנוכחית - הדיורמה, צילום נוף שבו משולבים
 צילומי דגים ויצורי ים, תוכלו לבחור כל פעם אחד מבין תריסר הצילומים, ולקבלה  מוגדלת יותר שלה. ניתן לכוון את "עכבר" המחשב
לאחד הצילומים הללו (במחשב הביתי "רגיל" זה עובד טוב). בכל מקרה, כאשר הוא נח או עובר מעל צילום בדיורמה, נפתחת תגית עם השם
העברי של הדג או היצור המופיע בתמונה. לחיצה על הצילום או התגית יפתחו את הדף המוקדש ליצור זה, בני משפחותו או. ו/ סביבת חייו.