משפחת נצרניים
Family Balistidae
פיחון אדום-שן

Red-toothed triggerfish
Odonus niger
              (Rueppell, 1836)
רבנצרן שחום בוגר
לפרט צעיר - לחץ על התמונה

Blue triggerfish
Pseudobalistes fuscus
        (Bloch & Schneider, 1801)


נצרתן זיתני

Titan triggerfish
Balistoides viridiscens
                   (Bloch & Schneider, 1801) • רב-ניצרן רבגוני
  Yellow-margin Triggerfish
  Pseudobalistes flavimarginatus
      (Rueppell, 1829)
  בר-ניצרן כוכבני
  Starry triggerfish
  Abalistes stellatus
        (Anonymous [Lacepede] 1798)
  קרינית גדולת-קשקשים
  Largescale triggerfish
  Canthidermis macrolepis
           (Boulenger, 1888)
  אחי-ניצרן קווי

  Orange-lined triggerfish
  Balistapus undulatus
  (Park, 1797)
  ניצרנית לבנת-זנב

  Bluethroat triggerfish
  Sufflamen albicaudatum
  (Rueppell, 1829)
  פיקסון ים-סופי

  Red Sea Picasso fish
  Rhinacanthus assasi
         (Forsskal, 1775)