משפחת חדקוציים
Family Monacanthidae
חדקוץ נמרי

Honeycomb filefish
Cantherhines pardalis
        (Ruppell, 1837)       


חדקוץ כתם-סנפיר
Wedgetail leatherjacket
Paramonacanthus frenatus
(Peters, 1855)

Alias=Synonym: P. barnardi
זקיפית החדק

Red Sea longnose filefish
  Oxymonacanthus halli
Marshall, 1952
דקוץ עדין
Scribbled Leatherjacket
    Aluterus scriptus
(Osbeck, 1765)
דקוץ חדקרן
Unicorn Leatherjacket
Aluterus monoceros
(Linnaeus, 1765)

אניצן
Broom filefish
Amanses scopas
(Cuvier, 1829)
חדקוץ ים-סופי
Thamnoconus modestoides
var erythraensis 
Bauchot & Mauge, 1978

זיפיון מחוספס
Reticulated filefish
         Stephanolepis diaspros
    Fraser-Brunner, 1940     
             זיפיון אדום זנב
         Pervagor randalli
            Hutchins, 1986
היה ידוע קודם בשם אחר
 


פהאקה

Brachaluteres fahaqa
Clark & Gohar, 1953

This above pic is titled Brachaluterus sp.
Taken By Benoit Lallement (FishBase)


 חדקוץ ארקט

Paraluteres arqat
Clark & Gohar, 1953


חד קוץ חוטי
Fuzzy filefish
Paramonacanthus nematophorus

 (Günther, 1870):



Asked permission to use pic. no answer