דגי אלמוגים שונים
Coral fishes of several families
בדף זה תמצאו דגים מכמה משפחות מעטות מינים שהמשותף להם הוא היותם דרי השונית וקשורים  ליצורים החיים בה
Here fish from small families all living among the corals in the reef environment.

Family Cirrhitidae  משפחת ריסנפיריים 

ריסנפיר אדמדם

Coral hawkfish
Cirrhitichthys oxycephalus
(Bleeker, 1855)
ריסנפיר ניצי

Blotched hawkfish
Paracirrhites forsteri
          (Schneider, 1801)
ריסנפיר חד-ראש

Longnose hawkfish
Oxycirrhites typus
          Bleeker, 1857

ריסנפיר  משויש

Stocky hawkfish
Cirrhittus pinnulatus
Forster, 1801

ריסנפיר לא ידוע

Unknown hawkfish
Paracirrhites cf. arcatus
          (Cuvier, 1849)            


Families   Gobioesocidae     Plesiopidae    משפחות שחמיים צמידוניים

צמידית החבצלת
Double-line Clingfish
Lepadichthys lineatus
Briggs, 1966
שחמי מפרשן מתחפש לניבן פניני
Mimicry of C. altivelis with
the muraena
G. meleagris as model

שחמי מפרשן
Comet
Calloplesiops altivelis
           (Steindachner, 1903)

Families Lethrinidae , Pentapodidae,משפחות שוריים חומשניים
שורית מגוונת
Slender emperor
Lethrinus variegatus
Valencienne, 1830
(גדול עין גבנוני (כסוף
Humpnose big-eye bream
Monotaxis grandoculis
(Forsskal, 1775)

קרחתן גדול עין
Blue-lined large-eye bream
Gymnocranius grandoculis
Valencienne, 1830

שורי חיוור
Orange-striped emperor
Lethrinus obsoletus
        ( Forsskal, 1775) 
שורי הכתם
Thumbprint emperor
Lethrinus harak
        ( Forsskal, 1775)              
שורי גבנוני
Sky emperor
Lethrinus mahsena
        ( Forsskal, 1775)                


שורי ? ערפלי - וריאנט צבע שונה
Spangled emperor
Lethrinus cf.nebulosus
        (Forsskal, 177
 
שורי קטן-שן

Small-tooth emperor
Lethrinus microdon
      Valenciennes, 1830               
שורי ערפלי
Spangled emperor
Lethrinus nebulosus
        (Forsskal, 1775)        
     Families  Pinguipedidae,  משפחת פארניים
פארן סומלי
Somali sandperch
Parapercis somaliensis

Schultz, 1968


פארן סימולטה
Simulated sandperch
Parapercis simulata

Schultz, 1968

פארן אילתי
Spotted sandperch
Parapercis hexophtalma
(Cuvier. 1829)

Families  Equipippidae,  ,   משפחות   פלטקסיים

פלאטקס ארבתי בוגר
Orbicular Batfish
Platax orbicularis
Forsskal, 1775


פלאטקס צעיר
Orbicular Batfish
Platax orbicularis
Forsskal, 1775


Family Siganidae   משפחת סיכניים
TN_Siriv_u2.jpg
(סיכן משויש (ארס

Marbled spinefoot
Siganus rivulatus
(Forsskal, 1775)
(סיכן הודי (ארס

Dusky spinefoot
Siganus luridus
(Rueppell, 1829)
סיכן הכוכבים

Brownspotted spinefoot
Siganus stellatus
(Forsskal, 1775)         

סיכן (כסוף) פצול זנב
Streamlined spinefoot
Siganus argenteus
(Quoy & Gaimard, 1825)

Family Malacanthidae משפחת מלקנטוסים 

מלקנטוס קצר-אף

Quakefish
Malacanthus brevirostris
Guichenot, 1848


רעפנון ים-סופי
Freckled tilefish

Branchiostegus sewakiensis

Amirtaklingan, 1969

מלקנטוס ארך-אף

Blue Blanquillo
Malacanthus latovittatus
(Lacepede, 1801)