כרישים, כמה משפחות
Sharks, several families
תיאור הקבוצה
 • קבוצת הכרישים מצטייינת באחידות רבה, אך לכל מין איפיונים משלו. יש מינים הטורפים דגים או פלנקטון
 • . .במים הפתוחים, ויש שוכני קרקע מהם יולדי וולדות חיים, ויש מטילי ביצים
 • לתיעוד מים סוף ומפרציו ראו בעמוד השער של הדגים בתחתית הדף
  יאגו המעמקים
  Bigeye houndshark
  Iago omanensis
        (Norman, 1939)         

  פטישן כד-חרטום
  Scalloped hammerhead
  Sphyrna lewini
  (Griffith & Smith, 1834)
  כרישון משה
  Arabian smooth-hound
  Mustelus mosis
   Hemprich & Ehrenberg, 1899
  (זנבתן (צעיר
  Zebra shark (juv)
  Stegostoma fasciatum
  (Hermann, 1783)

  כריש לוייתני
  Whale shark
  Rhincodon typus
  Smith, 1828
  (זנבתן (בוגר
  Zebra shark
  Stegostoma fasciatum
  (Hermann, 1783)
  כריש-שונית שחור-סנפירים
  Blacktip reefshark
  Carcharhinus melanopterus
     (Quoy & Gaimard, 1824)      

  כריש לבן-שוליים
  Silvertip shark
  Carcharhinus albimarginatus
  (Rüppell, 1837)
  כריש גדול שן
  Bignose shark
  Carcharhinus altimus
  (Springer, 1950)
  כרישונית לבנת-קצוות
  Whitetip reef shark
  Triaenodon obesus
  (Rüppell, 1837)

  כריש לימוני
  Sicklefin lemon shark
  Negaprion acutidens
          (Rüppell, 1837)
  כריש יתדי
  Milk shark
  Rhizoprionodon acutus
  (Rüppell, 1837)
  כריש טיגרי - נמרי
  Tiger shark
  Galeocerdo cuvier
       (Péron & Lesueur, 1822)  

  כריש סנפירתן
  .Sandbar shark
  Carchahinus plumbeu
  (Nardo, 1827)
   
  עמלץ כחול
  Shortfin mako
   Isurus oxyrhinchus
             Rafinesque, 1810               

  כריש-פלוג-שן 
  snaggletooth shark
  Hemipristis elongata
  (Klunzinger, 1871)