דגים החיים סביב השונית
Fishes living next to the reef
שורי ערפלי

Spangled emperor
Lethrinus nebulosus
   (Forsskål in Niebuhr, 1775)
שורי גבנוני

Sky emperor
Lethrinus mahsena
     (Forsskål in Niebuhr, 1775)
(גדל-עין גבנוני (כסוף

Humpnose bigeye bream
Monotaxis grandoculis
(Forsskål in Niebuhr, 1775)ספרוס הפסים

Twobar seabream
Acanthopagrus bifasciatus
(Forsskål in Niebuhr, 1775)
סרגוס אילתי

Red Sea Seabream
Diplodus noct
(Valenciennes, 1830)
(ספרוס זהוב (דניס - מיובא

Gilthead seabream (introduced)
Sparus aurata
      Linnaeus, 1758

(גתרן (יצרוד) ציורי (בוגר וצעיר


Painted sweetlip
Diagramma pictum
      (Thunberg, 1792)


(גתרן (יצרוד) צהוב (בוגר וצעיר

Painted sweetlip
Plectorhinchus gaterinus
(Forsskål, 1775)  גתרן (יצרוד) לבן-חגור (בוגר וצעיר
לא דווח מאילת
Two-Striped sweetlip
Plectorhinchus albovittatus
(Ruppell, 1838)גתרן שותף

Minstrel sweetlip
Plectorhinchus schotaf
(Forsskål, 1775)

משפחת גממיתיים ושוריים

 Family Haemulidae & Lethrinidae
דגים החיים בלגונות חוליות
וכרי דשא תת-ימי ופחות בשונית

------------------------
גתרן (יצרוד) ורוד
לא דווח מאילת
LemonFish
Plectorhinchus flavomaculatus
(Cuvier, 1830)גבנית מנוקדת

Brassy Seachub
Kyphosus vaigiensis
         (Quoy & Giamard, 1825)
גבנית אוכמנית

Blue seachub
Kyphosus cinerascens
(Forsskål in Niebuhr, 1775)
ירחן כסוף
Blue seachub
Monodactylus argenteus
(Linnaeus, 1758)צנינון הכתם

Yellowtail scad
Atule mate
צנינית שש-קווית

Bigeye trevally
Caranx sexfasciatus
דבשתן ריסני

African pompano (ad. & juv)
Alectis ciliaris(פלטקס ארבתי (בוגר

Orbicular batfish
Platax orbicularis
(Forsskål in Niebuhr, 1775)
(פלטקס ארבתי (צעיר

Orbicular batfish (juv.)
Platax orbicularis
(Forsskål in Niebuhr, 1775) 


           פלטקס ארך-סנפיר- צעיר ובוגר
   
Longfin Batfish  (juv & adult)
Platax teira

(Forsskål in Niebuhr, 1775)