החיים במים פתוחים
Fishes and mammals of open sea


עבשן קטלני
אחד מכמה מיני יונקי ים במפרץ
False Killerwhale
Pseudorca crassidens
דולפינן ים-סופי
Bottlenose dolphin
Tursiops gilli

דבק הכרישים

Live Sharksucker
Echeneis naucrates
Linnaeus,, 1758
Family Ariommatidae
   דגי מים פתוחים צניניות ועוד
Family Coryphaenide


אריומה קצרת סנפיר

Ariomma brevimanum
 (Klunzinger, 1884)


תיאור
הקבוצה:
 דגים של מים פתוחים בדרך כלל, לעתים טועים
  בינם לבין דגי טונה. הדג בשורה זו הוא מלווה
כרישים ידוע, השוחה לרוב בקרבתם, ואף לפני
גופם וכנראה ניזון משאריות מזון שלהם


רעמתן כחלחל
Common dolphinfish
Coryphaena hippurus
Linneaeus, 1758

  משפחת לוטיינים      Family Lוutjanidae
לוטיין שחורן

Black and white snapper
Macolor nigerלוטיין הפסים

Bluestripe snapper
Lutjanus kasmira
(Forsskal, 1775)   

(לוטיין שחורן (צעיר

Black and white snapper
Macolor niger
(Forsskal, 1775)

פריסטן טיפוסי
Sharptooth jobfish

Pristipomoides typus
Bleeker, 1852

פריסטן אדמדם /טיפוסי
עומק 140 מ' מפרץ אילת


פריסטן אדמדם
Goldbanded jobfish

Pristipomoides multidens
(Day, 1871)

: try also Lutjanidae.htm ראו גם בקישור הבא

  משפחת צניניתיים      Family Carangoidae 

 
  לרוות ובוגר של נווט שלבים מוקדמים  
Pilotfish juv
Naucrates ductor
      לשלב מאוחר ראו בלחיצה תמונה           

סריולית צעיר ובוגר
      Blackbanded trevally

Seriolina nigrofasciata
    ( Ruppell, 1829)     

סריול אטלנטי
                 Greater  AmberjackSeriola dumerili           
(Risso, 1810)              Det: Shevy Rotman
       
צנינון הכתם
Yellowtail scad
Atule mate
         (Cuvier, 1833)         
צנינית שש-קווית
Bigeye trevally
Caranx sexfasciatus
    ( Quoy & Gaimard, 1825)
צנינית גבוהה
Giant trevally
Caranx ignobilis
(Forsskal, 1775)
צנינון דו-ימי

Shrimp scad
Alepes djedaba
     (Forsskal, 1775)       
(צניניתן לבני (צהוב נקודות

Orangespotted trevally
Carangoides bajad
   (Forsskal, 1775)    
צניניתן צהוב טיפות

Yellow spotted trevally
Carangoides fulvoguttatus
   (Forsskal, 1775) 

כחלון בלוך

Snubnose pompano
Trachinotus blochii
(Lacepede, 1801)        

דבשתן ריסני

African pompano (ad. & juv)
Alectis ciliaris
(Bloch, 1787)

טרכון ים סופי

Arabian scad
Trachurus indicus
Nekrasov, 1966

משפחת קוליאסיים-דגי טונה  Family Scombridae

טונה זהובה

Yellowfin tuna
Tunnus albacares
(Bonnaterre, 1788)

אגידן הודי

Indian Mackerel
Rastreliger kanagurta
(Cuvier, 1816)
פלמודה  אילתית

Frigate tuna
Auxis thazard
(Lacepede, 1800)

טונה-אטונס

Skipjack tuna
Katsuwonus pelamis
(Linnaeus, 1758)טונית ים-סופית

Kawakawa
Euthynnus affinis
(Cantor, 1849)


בוניטו מזרחי

Striped Bonito
Sarda orientalis

(Temminck & Schlegel, 1844)טונית כפולת קו

Double-line Mackerel

Grammatorcynus bilineatu
(Ruppell, 1836)

משפחת אספירנות      Family Sphyraenidae
אספירנה ברקודה
Great barracuda
Sphyraena barracuda
     (Edwards, 1771)
אספירנה צהובת-זנב
Yellowtail barracuda
Sphyraena flavicauda
(Ruppell, 1828)
אספירנה שחורת-סנפיר
Blackfin barracuda
Sphyraena qenie
            Klunzinger, 1780
  משפחת ספרוסים      Family sparidae 
ספרוס הפסים

Twobar seabream
Acanthopagrus bifasciatus
(Forskal, 1775)
סרגוס אילתי

Red Sea Seabream
Diplodus noct
          (Valenciennes, 1830)
(ספרוס זהוב (דניס - מיובא

Gilthead seabream
Sparus aurata
 Linnaeus, 1758         
  משפחת גממיתיים      Family Haemulidae 

(גתרן (יצרוד) ציורי (בוגר וצעיר
Painted sweetlip
Diagramma pictum
      (Thunberg, 1792)          

(גתרן (יצרוד) צהוב (בוגר וצעיר
Painted sweetlip
Plectorhynchus gaterinus
(Forsskål, 1775)        

גתרן שותף
Minstrel sweetlip
Plectorhynchus schotaf
(Forsskål, 1775)

  משפחת גיבניתיים      Family Kyphosidae

  משפחת ירחניים    F. Monodactylidae

גבנית מנוקדת

Brassy Seachub
Kyphosus vaigiensis
         ( Quoy & Gaimard,  825)
גבנית אוכמנית

Blue seachub
Kyphosus cinerascens
             (Forsskal, 1875)
ירחן כסוף
Blue seachub
Monodactylus argenteus
  משפחת סרדינאים      Family Clupeidae

אדרון גושמני

Hardyhead silverside
Atherinomorus lacunosus
Forster, 1801
אדרון סמואה

Samoan silverside
Hypoatherina temminckii
( Bleeker, 1854)
עדינון כסיף
Delicate round herring
Spratelloides delicatulus
(Bennet, 1832)
  משפחת דגי חרב      Family Xiphiidae
  משפחת מפרשניים      F  Istiophoridae
דג חרב
Swordfish
Xiphias gladius
Linnaeus, 1758
(דג חרב (צעירים
Swordfish (juv)
Xiphias gladius
 מפרשן סיפני
Indo-Pacific sailfish
Istiophorus platypterus
(Shaw, 1792)
  משפחת חניתניים      Family Belonidae
Flat needlefish juvenila
אבלן ונקאי
צילום בעת ניקוי - יואב.ל.
Flat needlefish

Ablennes hians
 (Valenciennes, 1846)
Ablennes hians
אבלן לחוץ - חדק של בוגר וצעיר
Flat needlefish (juv)
Ablennes hians
(Valenciennes, 1846)

tn_Tycho_u0.jpg
חניתן דו-ימי

Red Sea houndfish
Tylosurus choram
        (Ruppell, 1837)

  משפחת חד-לסתיים      Family Hemirhamphidaeמקורן כסיף

Tropical  halfbeak
Hyporhamphus affinis
(Gunther, 1866)  חד-לסת חלק
Yellowtip halfbeak
Hemirhamphus marginatus
(Forsskal, 1775)


משפחת דאוניים Family Exocoetidae


רחפן כסוף

Sailfin flyingfish
Parexocoetus brachypterus
 (Richardson 1846)

רחפן קצר-סנפיר

African sailfin flyingfish
Parexocoetus mento
 (Valenciennes 1847)
Exocoetus
דאון מרחף

Two-wing flying fish
Exocoetus volitans
        (Linnaeus, 1758)              
  משפחת פלטקסים      Family ephippidae
משפ' קוביים      Family Rachycentridae
(פלטקס ארבתי (בוגר

Orbicular batfish
Platax orbicularis
(Forsskal, 1775)       

(פלטקס ארבתי (צעיר
Orbicular batfish (juv.)
Platax orbicularis
             (Forsskal, 1775)
קוביה קנדית

Kobia
Rachycentron canadum
(Linnaeus, 1776)