חלילון, אבובון, סוסון-ים ודומיהם
Syngnathiformes
חלילון חלק
Bluespotted cornetfish
Fistularia commersonii
Rüppell, 1838
לא בבית ספרנו -"..
Not in the Red Sea

 דג זה הדומה לחלילון נפוץ למדי
באוקיינוסים ההודי והשקט. עדויות על
מציאתו בים סוף כנראה שגויות.
סימניו: זנב קצר, וללא החוט המאורך
המאפיין את החלילון

Aulostomus chinensis


חלילון זיפני
Red cornnetfish
Fistularia petimba
Lacepède, 1803

הימצאותו של מין זה במפרץ אילת לא הוכחה
רנדל כותב שהוא מין של ים עמוק יותר, ולו לוחות
גרמיות בצד הגוף
סוסון-ים דרבני


Jayakari's seahorse
Hippocampus jayakari
           Lourie et al., 1999
סוסון ים סופי

Sea Pony
Hippocampus fuscus
    Rüppell, 1838
R. Holzman, T. Gurevitz - DNA det: IUI Eilat
סוסון-ים חלק

Spotted Seahorse
Hippocampus kelloggi


לופתנית הבחנינים

Shortpouch pygmy pipehorse

Acentronura tentaculata
Günther, 1870
סוסון ים חלק

Spotted seahorse
Hippocampus kuda
לופתנית הבחנינים שני פרופילים
From Eilat
Shortpouch pygmy pipehorse
Acentronura tentaculata


שחראש מחורץ
Grooved Razor-fish
Centriscus scutatus
       Linnaeus, 1758


-----
תיאור הקבוצה
הסידרה כוללת משפחות דגים
שגופם מכוסה בלוחות גרמיים
המקנים להם יציבות. הפה בקצה
.חרטום ארוך. הזימים שקופים
יש מינים השוחים בעמדה זקופה
כשראשם כלפי מטה. בכמה
.מינים יש כיסים לדגירת הביצים
סוסון-הים הזכר נושא בכיסו
.הביצים, ומטפל בצאצאיםשחראש נקוד
Speckled Shrimpfish
Aeoliscus punctulatus
(Bianconi, 1855)       
מימין שחראש פסי : שמאל נקוד "רגיל
שחראש פסי
Aeoliscus cf. strigatus
(Gunther, 1861)
possibly erroneous identification
מציאותו של מין זה בים סוף לא הוכחה. יתכן
שאלה הם צעירים של המין הקודם שמוצאים
בקרבת ובין קוצי ניזרן וקיפודי הים המצויים
זמורן כהה
Double-ended Pipefish
Trachyrhamphus bicoarctatus
(Bleeker, 1857)
זמורן כהה - פגית בהתיישבות
Double-ended Pipefish (Juv)
Trachyrhamphus bicoarctatus
(Bleeker, 1857)

אבובון דו-חודי

Alligator pipefish
Syngnathoides biaculeatus
 (Bloch, 1785)
אבובית הכתם

Network pipefish
Corythoichthys flavofasciatus
 (Rüppell, 1838)
אבובית ארוכת-חדק
Schultz's pipefish
Corythoichthys shultzi
Herald, 1953
Corythichthys nigripetus
חגורית שחורת-חזה
Black-breasted pipefish
Corythoichthys nigripectus
Herald, 1953

נימנון בן-טוביה

Siokunichthys bentuviai

Clark, 1966

D. multiannulatus
חגורית רבת-טבעות
Many-banded pipefish
Dunkerocampus multiannulatus
(Regan, 1903)
D. boylei
 
חגורית עבת טבעות
 Broad-banded pipefish

זרבובית רבגונית בוגר (ימין ואמצע) וצעיר  (שמאל ). שהוא דקיק

Variable ghostpipefish
Solenostomus cyanopterus
Bleeker, 1854


זרבובית מהודרת

Harlequin Ghost Pipefish
Solenostomus paradoxus
(Pallas, 1770):

קנית חרטומנית
Ornate Pipefish
Halicampus macrorhynchus
Bamber, 1915
פגסוס דרקוני
Short Dragonfish
Euripegasus draconis
 (Linnaeus, 1766)        


שייך או לא שייך ?
הדג פגסוס דרקוני  הוא יוצא-דופן בין דגים אלה, הגם שיש לו חרטוס מחודד
,המזכיר את הסוסונים והאבובניים אך זה איננו שוחה לרוב, אלא זוחל
בעזרת קוצי סנפיריו. יתכן שצורתו והתנהגותו נסמכים על דמיונו לדגים בני
משפחות אלה
 
  בשל דמיונו השטחי לפחות לעקרבנונים הוא מופיע בדף של משפחה זו
.