משפחות נפוחיות, דושינאים, קופסינונים
Families Tetraodontidae, Diodontidae and Ostracionidae


הערה: התמונות בחזית הן לרוב ממאגר בינלאומי - פישבייס - וברקע (בלחיצת עכבר על התמונה) תמונות שצולמו באילת.
שמות הצלמים - קרדיט - מופיע בתגית המרחפת מעל התמונה


תיאור משותף
משפחות דגים אשר מתמחות בטריפה שיניהם מאוחות לצבת חיתוך, ולהם גוף מתנפח לכדור (דושן, נפוחית),
 קוץ בולט בגבם (נצרן, חדקוץ), או גוף.קשיח, דמוי קופסה
.
קיפודג רב-קוצי

Yellowspotted burrfish
Cyclichthys spilostylus

תמונה מבלבלת:
לכאורה זה נראה כחסר קוצים אך התמונה
ברקע מראה קוצים ברורים של דושן
צילום מדהב: ח. אלגרנטי
דושן קוצני

Long-spine porcupinefish
Diodon holacanthus
נפוחית לבנה

Immaculate puffer
Arothron immaculatus
(Bloch & Schneider, 1801)     
נפוחית כוכבנית

Stellate puffer
Arothron stellatus
(Bloch & Schneider, 1801)        
(נפוחית כוכבנית (צעיר

Stellate puffer
Arothron stellatus
בעבר נחשב למין נפרד - נפוחית צהובה
Arothron aerostaticus

נפוחית הטבעות (צעיר מאד)1 ס"מ
Whitespotted puffer
Arothron hispidus
 (Linnaeus, 1758)         


נפוחית הטבעות
Whitespotted puffer
Arothron hispidus
יש שני תתי-מין - צבעים ים-סופי ואוקייני
(Linnaeus, 1758)
נפוחית רשתנית
Reticulated puffer
Arothron cf. reticularis
(Bloch & Schneider, 1801)    


נפוחית מנוקדת שחור
דגים רעילים - לא לאכילה    
  Black-spotted puffer
Arothron nigropunctatus
(Bloch & Schneider, 1801)    

נפוחית מגוונת
דגים רעילים - לא לאכילה
Guineafowl puffer
Arothron cf. meleagris
(Anonymous, 1798)


נפוחית המשקפיים
Masked puffer
דגים רעילים - לא לאכילה
Arothron diadematus
        Ruppell, 1829
השניים משמאל  ולהלן הם ואריאציות?דג שמש מאסטורוס
Sharptail Mola
Masturus lanceolatus
(Lienard, 1841)  

דג שמש מגובשש
Sun fish
Mola mola
Linnaeus, 1758)
חמת ים-סופית

Red Sea minipuffer
Torquigener flavimaculosus
Hardy & Randall, 1983
לגינון סואצי
דגים רעילים - לא לאכילה
Suez puffer
Lagocephalus suezensis
Clark & Gohar, 1953  

לגינון גונתר
דגים רעילים - לא לאכילה
Diamondback puffer
Lagocephalus guentheri
Miranda Ribero 1915    
לגינון מוכתם
דגים רעילים - לא לאכילה
Silver--cheeked toadfish
Lagocephalus sceleratus
(Gmelin, 1789)
פנינון האוכפים

Crowned toby
Canthigaster cyanospilota
Randall, Williams & Rocha, 2008

פנינון נקוד

Pearl tobi
Canthigaster margaritata
(Rüppell, 1829)
פנינון גמדי

Pygmy tobi
Canthigaster pygmaea
     Allen & Randall, 1977

(קופסינון סגול (זכר, נקבה וצעיר

Bluetail trunkfish (Male, Female & juv)
Ostracion cyanurus
Rüppell, 1829

(קופסינון נקוד (בוגר נקבה וצעיר

Yellow cubefish (Adult M.F.& Juv)
Ostracion cubicus
          Linnaeus, 1758

(שריונון גבנוני (בוגרים וצעיר

Thornback trunkfish (Adult & Juv)
Tetrasomus gibbosus
        (Linnaeus, 1758)