*מיון הידרתיים על פי תת-מחלקות וסדרות
Hydroida sub-classes and orders*
Subclass Leptolina תת-מחלקת
Order Siphonophora סדרת סיפונופורות

Colonial, nearly always pelagial, freely movable Hydrozoa, composed of medusoid and polypoid zooids that are morphologically and
functionally specialized. The integration of the zooids is so strong that the colony attains the character of an individual. Individual medusae are never
released, but part of the colony, individual medusoids not radially symmetric, often bilaterally symmetric or irregular, radial
canals curved. Skeleton absent. Sizes 2 mm to 30000 mm, usually 5-20 mm.

Siphonophora & Hydromedusa - body plan הידרומדוזה וסיפונופורה השוואת מבנה הגוף

Sub-Order Calycophoreida תת-סדרת

Siphonophorae without pneumatophore, highly polymorphic, with a nectosome typically formed by one or two nectophores.
 A single bract is developed on each cormidial unit, with the exception of the family Hippopodiidae whre bracts are absent.
Generally the cormidial units are detached successively from the stem and become eudoxid, or sexual stage.


Family Abylidae משפחת


.

סיפונופור מרובע
Abylopsis tetragona
 (Otto, 1823)
WoRMS Accepted
WoRMS Author Riek, Denis ·  לא ברור אם נמצאת בים סוףSub-Order Physonectida תת-סדרת
סיפונפורה עם פנאומטופורה אפיקלית ומתחתיה, סדרה של נקטופורים (פעמוני שחייה), למעט בסוג  בסוג  חסר חסר נקטרופורים, ויוצרים את הנקטוסום.שני אזורי ניצנים ברוב המינים והפנאומטופור מוליד את הנקטופורים והשני בקצה הבסיס של הנקטוזום ומוליד את הקורמידיה המהווה את הסיפוסום. קורמידיה הם עם שקעים, פאלפונים, גסטרוזואידים  (פוליפים ניזונים) וגונופורים יוצרי אברי המין.

 Siphonophorae with an apical pneumatophore and beneath it, a series of nectophores (swimming bells), except in the genus Athorybia which lacks nectophores, forming the nectosome. Two budding zones present in most species, one under the pneumatophore giving rise to the nectophores and the other at the basal end of the nectosome giving rise to the cormidia that form the siphosome. Cormidia with bracts, palpons, gastrozooids and gonophoresFamily Agalmatidae  משפחת


Agalma okenii
Eschscholtz, 1825

WoRMS Accepted

Nanomia Sp. from Eilat
 


cf. Praya dubia - Siphonophore

Siphonophores - Wikipedia
Fig. 3 >> Text >>> to right
Physophora hydrostatica Forskal, 1775
 
Physophora hydrostatica Y. Asaraf


סיפונופורות  מעין אלה הם אולי הגורם העיקרי לצריבות שחשים
השוחים במימי מפרץ אילת בתקופות שונות - בעונת הסתיו בעיקר

הערה: הצילום של הפיזופורה הוא מסקנדינביה, אך הסוג ובהמין תוארו על ידי פורסקל, ראשון חוקרי הים של העת המודרנית 1775.
הוא חקר אך ורק בים סוף, שבו מצא את מותו, בעיירה מוכה בתימן (מקור קפה המוקה של ימינו). תוצאות מחקרו הגיעו לאירופה על ידי
האחרון במשלחת המחקר שיזם כמה שנים לאחר מותו. . ספור מעניין. שראוי להזכירו תמיד.
מציאותו בראש מפרץ אילת נדירה בדרך כלל, וטוב שכך, שכן כרבים מבני סדרתו הם ארסיים שצריבותם עלולה להיות קטלנית