ספוגים ממפרץ אילת ** Sponges from the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Identification  זיהוי מהיר


   אם ראיתם יצור שאתם מבקשים לזהות, חפשו את התמונה הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מסתפקים בשם המופיע מתחת, לחצו עליה ותגיעו לדף בו מיוצגים מינים הדומים לו
If you wish to identify an organism similar to these pictures,  click on the picture to go to a page in where these species are described

 Identified sponge genera   ***   (סוגי ספוגים שזוהו (ט.ל.ח


 

    


Calcareous sponge    ספוג גירני 

    cf Clathrina (pic taken in the Med Sea) cf Clathrina 
Leucetta   לאוצטה       
 


Pione cf vastifica   קודחן אדום
Cliona  קודחן ? ירוק
Biemna ehrenbergi ארובן  Biemna ארובן Theonella swinhoei
Unknown with  ophiuroids or worms
Dercitus bucklandi Tethya  תפוזון Mycale w Scyphozoan polyps
  ספוג עם פוליפי מדוזה
Stylissa carteri  
Acanthella sp Mycale   דסמון Amphimedon chloros
Latrunculia (Negombata) magnifica Negombata magnifica
Niphates rowi.
Siphonochalina siphonella
callispongia cf crassa
Callyspongia paralia Crella cyathophora


Effort has been made to identify the many local sponge species. Nevertheless, still identity of many remain unknown. Experts are asked to offer identification
הערה: ההגדרה של ספוגים היא עניין למומחים ונעשית במעבדה. אי לכך, מספר לא-קטן של המינים המצולמים במפרץ חסרי זהוי בטוח. מי שיכול להציע הגדרות מוזמן להתקשר אלי


Unknown sponge genera  *** 1-20   ***   סוגי ספוגים שלא זוהו
unknown 1
unknown 4 unknown 5 unknown 6 unknown 7unknown 8 unknown 10 unknown 11 unknown 13 unknown 14

unknown 16
  unknown   17
unknown 18
unknown 19
  unknown 20


הערה: ההגדרה של ספוגים היא עניין למומחים ונעשית במעבדה. אי לכך, מספר לא-קטן של המינים המצולמים במפרץ חסרי זהוי בטוח. מי שיכול להציע הגדרות מוזמן להתקשר אלי

Effort has been made to identify the many local sponge species. Nevertheless, still identity of many remain unknown. Experts are asked to offer identification