מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Platyhelminthes מערכת
Classis Turbellaria מחלקת
Order Acoela סדרת
בקבוצה זו תולעים טפילות, בעיקר חיצוניות
על צמחים או בעלי חיים נייחים
Family Convolutidae משפחתתולעת טפילה על אלמוגים
Waminoa brickneri
Ogunlana et al., 2005


טפיל על אלמוגי אבן וריפיונאים
Lives on Favia (=Plesiastrae) laxa and
Octocorals in Eilat Gulf. Found by I. Brickner

recent finds question these "worms" being related to other
animal groups, and grouped into unique phylum
Acoelomorpha

WoRMS Accepted
Phylum Platyhelminthes מערכת
Classis Turbellaria מחלקת
Order Polycladida סדרת
בקבוצה זו כמה משפחות של תולעים
שהמשותף ביניהם הוא מבנה הגוף וצבעוניות יתרה
כמה מהם טורפים, מהם שחיינים
Family Leptoplanidae משפחת
שטוחית מצויה
Leptoplana tremellaris
(Müller OF, 1773)
מקודם
=Leptoplana hyalina

(Ehrenberg, 1831)

  
WoRMS Accepted 

Photo: A. Diamant
Photo Credit: Taxateca (Internet)שטוחית מהכרית
 Polycladid

Intertidal
Unknown flatworm
Photo: M. Chen
שטוחית שוליים
Paraplanocera marginata
Meyer, 1922

WoRMS Accepted

Photo: J. Dafni
Photo: Kawajalein_Underwater


שטוחית משוסעת

  Possibly

Cycloporus australis
Prudhoe, 1982

WoRMS Accepted
Photo: J. Dafni


Family Eurileptidae    משפחת שטוחיותשטוחית מנומרת
Eurylepta sp.

מקורבת ל-
PSEUDOCEROS

Photo: J. Dafni
Photo Credit: T. Gosliner(Tanzania)


Family Prosthiostomidae משפחת

שטוחית הפסים

Prosthiostomum
     trilineatum


Yeri & Kaburaki, 1920
Photo:B & S. Koretz
Photo:B & S. Koretz

Family Pseudocerotidae משפחת


שטוחית מאירה
Pseudoceros scintillatus
Newman & Cannon, 1994Photo:B Tamir

Photo: : N. Gal 2022

שטוחית לא ידועה


צולמה על ידי נחום גל באילת
2022


שטוחית
שטוחית בינונית
Pseudoceros dimidiatus
von Graff 1893Photo:D. Barchana
Photo: M:Biran


שטוחית דו-קרנית
Pseudobiceros gratus
Kato, 1937Photo:I. Bentov              Photo:D. Weinberg


 שטוחית דו-קרנית
Pseudobiceros fulgor
Newman & Cannon, 1994
Photo:I. Bentov              Photo:M. Levin


דו-קרנית כפולת שוליים

Pseudoceros cf bimarginatus

Meixner, 1907


דומה, אך חסרת שוליים כפולים

Photo: R. Koslavsky, J. Dafni (Eilat)


דו-קרנית

Pseudoceros sp.

 
Photo: B. & S. Koretz            Photo:M. Levin


דו-קרנית גוסלינר
Pseudoceros cf goslineri
Newman & Cannon, 1994

mimics the slug genus
Platydoris
חקיין של החשופית

Photo:O. Ledermanשטוחית שחיינית
Thysanozoon sp.
UnknownPhoto: M. Levin


שטוחית שחיינית
Thysanozoon cf flavomaculatumPhoto:A. Diamant


שטוחית
שטוחית שחורת בליטות
Thysanozoon nigropapillosum
Hyman, 1959
See a gallery of flatworms from the Red Sea