מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Platyhelminthes מערכת
Classis Turbellaria מחלקת
Order Acoela סדרת
בקבוצה זו תולעים טפילות, בעיקר חיצוניות
על צמחים או בעלי חיים נייחים
Family Convolutidae משפחת
Waminoa brickneri
Ogunlana et al., 2005


טפיל על אלמוגי אבן וריפיונאים
Lives on Favia (=Plesiastrae) laxa and
Octocorals in Eilat Gulf

recent finds question these "worms" being related to other
animal groups, and grouped into unique phylum Acoelomorpha
Phylum Platyhelminthes מערכת
Classis Turbellaria מחלקת
Order Polycladida סדרת
בקבוצה זו כמה משפחות של תולעים
שהמשותף ביניהם הוא מבנה הגוף וצבעוניות יתרה
כמה מהם טורפים, מהם שחיינים
Family Leptoplanidae משפחת
Leptoplana hyalinaPhoto: A. Diamant


Intertidal
Unknown flatworm
Photo: M. Chen

cf Paraplanocera sp.Photo: J. Dafni

unknown flat-wormPhoto: J. Dafni


Family Euryleptidae משפחת
שטוחית מנומרת
Eurylepta sp. unknownPhoto: J. DafniFamily Prosthiostomidae משפחתשטוחית הפסים
Prosthiostomum trilineatum
Yeri & Kabu, 1920Photo:B & S. Koretz
Photo:B & S. Koretz

Family Pseudocerotidae משפחתשטוחית מאירה
Pseudoceros scintillatus
Newman & Cannon, 1994Photo:B Tamir
שטוחית בינונית
Pseudoceros dimidiatus
von Graff 1893Photo:D. Barchana
Photo:Biranשטוחית דו-קרנית
Pseudobiceros gratus
Kato, 1937Photo:I. Bentov              Photo:D. Weinberg
 דו-קרנית
Pseudobiceros fulgor
Newman & Cannon, 1994
Photo:I. Bentov              Photo:M. Levin
 דו-קרנית
Pseudoceros sp.
  Photo:M. Levin
דו-קרנית כפולת שוליים

Pseudoceros cf bimarginatus

Meixner, 1907


דומה, אך חסרת שוליים כפולים

Photo: R. Koslavsky, J. Dafni (Eilat)

Pseudoceros sp.
Photo: B. & S. Koretz

Pseudoceros cf goslineri
Newman & Cannon, 1994

mimics the slug genus
Platydoris חקיין של החשופית

Photo:O. Lederman
שטוחית שוחה
Thysanozoon sp.
UnknownPhoto: M. Levin
שטוחית שוחה
Thysanozoon cf flavomaculatumPhoto:A. Diamant
שטוחית שחורת בליטות
Thysanozoon nigropapillosum
Hyman, 1959Photo:O. Pickson            Photo:O. Lederman

See a gallery of flatworms from the Red Sea