מיון אלמוגים שמונאים על פי צורה כללית
Morphology of Octocorallia
קבוצה  10. אלמוגים ריפיונאים
Group 10. Soft corals
או נסה את זה
Or, try this one
אם נכון, לחץ על התמונה
If true, press the picture
תיאור
Description
בצקנית

בצקנית
אלמוג רך ירקרק, למושבה גבעול מעובה בבסיסה

אחיקסניה

קסניה
אלמוג בעל פוליפים בולטים, לרוב גם פועמים
בראשון - פוליפים מסוג אחד ובשני - משני סוגים - בהמשך

דשאנית

שלוחן
פוליפים יותר צנועים אך מאופיינים היטב

נפתיה ירוקה

נפתיה שיחית
הנפתיות הירוקות - מיזם משותף אלמוג-אצה

גלדית

גלדית
מושבות מסועפות, ענפים דמויי אצבע

ססגונית

סעיפית

מושבות של שיחים צבעוניים במערות ומקומות מוצלים

מרבדן

אספרגית

מושבות שטוחות, נמרחות על המצע, והפוליפים
נישאים על עמודים, או יוצאים אחד אחד


פרחית

ענפנית

א"אלמוגים רכים" שאינם כאלה: השמאלי הוא אלמוג
ששאי חסר-שלד, והימני הוא שושנת-ים מסועפת מששנים