מיון אלמוגים שמונאים על פי צורה כללית
Morphology of Octocorallia
קבוצה 9. אלמוגים גורגונאים
Group 9. Gorgoniid corals
או נסה את זה
Or, try this one
אם נכון, לחץ על התמונה
If true, press the picture
תיאור
Description

אופירן מרהיב

רשתית
אלמוג גורגונאי שיחי אדום דק גזע
או עבה, אבל תמיד יפה
Branching gorgoniid coral, reddish color dominant

אופירן סיני

רבגונית גפריתית
אלמוגים גורגונאים הנבדלים זה מזה בתכונות רבות
שהצבע השונה היא הפחותה ביניהן
Gorgoniid corals, differing in many aspects,
the least of which is their coloration

אופירן דו-גוני

אופירן ים-סוף
עוד שני נציגים של הסוג אופירן, הנבדלים
בצבעיהם, בגודלם וכמובן בבתי הגידול ששם נמצאם
Two more Acabaria species,
with different color patterns

מניפתן אדום

גורגוניה קוצנית
אלמוגים שרועים לרוב, המקבלים צורה עמודית
הצבעים נובעים מתאורה שונה
Prostrate corals, that may expand vertically
colors variable

מניפתן ענק - קטע מוגדל

מניפתן ענק
אלמוגים גורגונאים דמויי מניפה, בשל
איחוי הענפים והבדים זה לזה
Fan-shaped large corals,
branch fuse to form net-like plates

גורגוניה קוצנית

גורגוניה כוכבנית
עוד שתי ואריאציות הניכרות בעדינותן וצבעיהם
Two more variaties

גבבית אדומת-פרקים

גורגוניה גמישה
גורגונאים ירוקים בדרך כלל, ששיחיהם
מסתעפים, או שהם מתנפנפים בעייפות
Green gorgonians, branching or loosely whip-like

סמרית 

פרגול
אלה הם גורגונאים המזקרים כשוטים
מקרקעית הים ובעומק
Deep water whip-like bright or dark species