מיון הששאים - אלמוגי אבן - על פי צורתם הכללית
Morphology of Hexacorallia

קבוצה 7. אלמוגי אבן מניפתיים
Group 7. Foliose (fan-like) corals
הערה: תיתכן כפילות עם הקבוצות הקודמות
או נסה את זה
Or, try this one
אם נכון, לחץ על התמונה
If true, press the pictures
תיאור
Description

מגשון מרהיב

מגשון קמוט
המושבה עשויה מניפה פיתולית
Whorl forming fan-like colony

המניפות זקופות
דקון הוואי (המעמקים

דקון שרוע
המושבה מניפתית דקה, נפרשת לרוחב או לגובה
Thin fan-like colony, horizontal or vertical

אוזן הפיל 

אוזן הפיל 
המושבה מניפתית עבה, מגובששת ומנוקדת
Thick, slightly whorl forming fan-like, rugose colony

המניפות זקופות
טורבנית קרומית

המניפות אופקיות
טורבנית כרובית
הופעה "כרובית", של אלמוגים שטוחים או זקופים
Cauliflower-shape, flat or vertical "leafs"

פרחית מצליבה

פרחית קקטוס
עוד שתיים מהצוורות המגוונות - שרועות
או מניפתיות בסוג פרחית
Two branched species of the same foliose genus

פרחית מגוונת

דקון עלעלי
מושבות שרועות המניפתיות בשוליהן
או זה או זה - שני סוגים בפרחתיים
Fan-like colonies of two different
genera in the Agariciidae family