מיון הששאים - אלמוגי אבן - על פי צורתם הכללית
Morphology of Hexacorallia

קבוצה 8. אלמוגי אבן עמודיים
Group 8. Columnar stony corals
הערה: תיתכן כפילות עם הקבוצות הקודמות
או נסה את זה
Or, try this one
אם נכון, לחץ על התמונה
If true, press the pictures
תיאור
Description

חרירן עמודי

חרירן הבלטים
אלמוג גושי, שמקבל צורות עמודיות
Massive coral, arranged in columns

גבשושן 

גבשושן 
אלמוגים שרועים לרוב, המקבלים צורה עמודית
הצבעים נובעים מתאורה שונה
Mainly prostrate, upper parts
often take columnar shape

רכסן נמוך

רכסן שלוחתי
אלמוגים רכסניים משני המינים הנפוצים
Two different species of Hydnophora

זרוענית עמודית

זרוען סביני
זרוען וזרוענית - בדרך כלל מכוסים בפוליפים
פרושי זרועות גם בשעות היום - ראה שם
Alveopora and Goniopora
colonies form columns

שיחית גבשושית

שיחן פטמתי
בעיקרון - אלמוגי שיח, שענפיהם מזדקרים אל-על כעמודים
Small branching corals, tower
like mini column, due to tiny polyps

אלמוג-גנית פרס

פרחית מלדיבית
מושבות שרועות ההופעות מניפתיות בשוליהן
גם אלה לא בדיוק עמודים, אך בקטן הם נראים ככאלה
These massive forms may look like columnar colonies